reth_faros.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
05/10/2010

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γεώργ. Νικητιάδης, στα πλαίσια της επίσκεψής του στο Ρέθυμνο, συναντήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Οκτωβρίου 2010 στο Επιμελητήριο Ρεθύμνης με εκπροσώπους αρχών και εμπλεκόμενων με τον τουρισμό φορέων του Ν. Ρεθύμνης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης κ. Γεώργ. Γιακουμάκης παρέδωσε στον κ. Νικητιάδη υπόμνημα με προτάσεις για την βελτίωση και αναβάθμιση του τουρισμού του Νομού Ρεθύμνης.
Αναλυτικά το υπόμνημα έχει ως εξής:

«Κύριε Υφυπουργέ,
Με την ευκαιρία της σημερινής σας επίσκεψης στην πόλη και το Επιμελητήριό μας, θεωρούμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας τις παρακάτω προτάσεις μας που αφορούν σε θέματα της αρμοδιότητάς σας και αποσκοπούν πρωτίστως στην βελτίωση του τουρισμού του Νομού μας, της δραστηριότητας εκείνης που αποτελεί τη «βαριά βιομηχανία» του.

Από τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία προκύπτει ότι η τουριστική κίνηση στο Νομό μας φέτος θα σημειώσει μείωση σε ποσοστό διψήφιου αριθμού και αφορά τόσο στον αριθμό των διανυκτερεύσεων, όσο και στη μείωση του τζίρου των τουριστικών καταλυμάτων.

Κακοί χειρισμοί επικοινωνιακοί για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, δημιούργησαν κλίμα ανασφάλειας, μετέφεραν μια κακή εικόνα της χώρας στο εξωτερικό για θέματα που αφορούν την ακρίβεια, τα επεισόδια και την κακή παροχή υπηρεσιών.

Η τρέχουσα τουριστική περίοδος που σε μερικές μέρες λήγει είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, η οποία δεν πρέπει να συγκρίνεται με τις προηγούμενες. Επιβάλλεται, ωστόσο, να αποτελέσει την αιτία για σοβαρό προβληματισμό και τη λήψη των απαραίτητων αποφάσεων.

Είναι γνωστή επίσης η ανάγκη ύπαρξης συνεργειών τόσο μεταξύ τουρισμού και πολιτισμού, με στόχο, μέσω της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, την αναβάθμιση και διαφοροποίηση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος, όσο και μεταξύ τουρισμού και λοιπών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας με στόχο την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η πολιτική τουρισμού θα πρέπει μεταξύ άλλων να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

1.- Δημιουργία Νέας Ταυτότητας. Εκτός από την παγιωμένη ταυτότητα της Κρήτης ως προορισμού ήλιου και θάλασσας, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια νέα ταυτότητα εστιασμένη στα άλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού και σε ένα πλέγμα εναλλακτικών δραστηριοτήτων για τους επισκέπτες του.
Η Κρήτη διαθέτει μοναδικά χαρακτηριστικά (έντονα σύνθετο και διαφοροποιημένο φυσικό αλλά και ανθρωπογενές περιβάλλον, πολιτισμό, γαστρονομία κλπ), χαρακτηριστικά που θα της επέτρεπαν, παράλληλα με το μαζικό τουρισμό, να αναπτύξει και τουρισμό επιπέδου, εστιασμένου σε εναλλακτικές μορφές, όπως ο τουρισμός ευεξίας, ο αγροτουρισμός, ο θρησκευτικός, ο φυσιολατρικός, ο αθλητικός, ο συνεδριακός κ.α.

1.- Εξειδικευμένη, στοχευμένη και ανταγωνιστική στρατηγική προβολής και διαφήμιση της χώρας μας, ως τουριστικός προορισμός, στις αγορές του εξωτερικού με ανάδειξη των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών των περιφερειών της.
Σε επίπεδο Νομού, θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή του ΕΟΤ στα έξοδα τουριστικής προβολής που πραγματοποιεί η Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής Προβολής Ν. Ρεθύμνης, στα έξοδα της οποίας συμμετέχει σε μεγάλο ποσοστό και το Επιμελητήριό μας.
Θα πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι στα έξοδα τουριστικής προβολής του Νομού μας ο ΕΟΤ συμμετείχε το 2008 με ποσοστό μόνο 40% της δέσμευσής του, ενώ για τα έξοδα τουριστικής προβολής ετών 2009 και 2010 δεν έχει καταβάλει ουδεμία συμμετοχή.

2.- Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Είναι απαραίτητη η δημιουργία σημαντικών γεωγραφικών ενοτήτων που θα μπορούν να αποτελέσουν πόλους τουριστικής έλξης, η προστασία και ανάδειξη των ήδη υπαρχόντων και η αναγέννηση του πρόσφατα καταστραφέντος φοινικοδάσους της Λίμνης του Πρέβελη. Γενικότερα, είναι απαραίτητη η συντονισμένη και συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας.

3.- Παροχή κινήτρων δικτύωσης επιχειρήσεων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν φαίνεται να υποστηρίζουν τη μεταξύ τους δικτύωση και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ανταγωνιστικού συνολικού προϊόντος. Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν γίνει προσπάθειες για τη δημιουργία δικτυώσεων (clusters), εντούτοις δεν διαφαίνεται να υπάρχει ομοψυχία ανάμεσα στους ίδιους τους επιχειρηματίες, ούτως ώστε να υπάρξουν συντονισμένες ενέργειας για θέματα όχι μόνο προβολής των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, αλλά και της από κοινού μείωσης του λειτουργικού του κόστους.

3. Βελτίωση προσβασιμότητας. Η κατάσταση των πυλών εισόδου της Κρήτης, αεροδρομίων και λιμανιών δεν είναι ούτε η καλύτερη δυνατή, αλλά ούτε και εφάμιλλη άλλων ανταγωνιστικών προορισμών. Επίσης, το οδικό δίκτυο του νησιού ευρίσκεται σε άθλια κατάσταση με αποκορύφωμα τον περίφημο Βόρειο Οδικό της ¶ξονα, τον γνωστό ΒΟΑΚ, που εύστοχα έχει χαρακτηριστεί ως «καρμανιόλα». Ένας από τους λόγους που η ενδοχώρα της Κρήτης παραμένει ανεξερεύνητη και αναξιοποίητη είναι και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκείς οδικές υποδομές που να διευκολύνουν την πρόσβαση σ’ αυτή. Επιπλέον, ο Νομός μας είναι ο μοναδικός Νομός της Κρήτης που δεν διαθέτει ακτοπλοϊκή σύνδεση με το λιμάνι του Πειραιά.

4.- Δημιουργία Τμήματος Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς, ενώ ο τουρισμός αποτελεί για τη χώρα μας την κύρια οικονομική της δραστηριότητα, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ανώτατη Σχολή Τουρισμού. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον Τουριστικό Τομέα από μια ανωτάτου επιπέδου σχολή αναμφισβήτητα θα αναβαθμίσει το τουριστικό μας προϊόν και θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητά του. Η λειτουργία μιας αντίστοιχης σχολής στο Ρέθυμνο, στην έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης και στον τόπο που λειτουργούν οι θεωρητικές του σχολές, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες σημαντικές ξενοδοχειακές μονάδες, είναι σίγουρο ότι θα στεφθεί από απόλυτη επιτυχία.

5.- Επιτάχυνση των ενεργειών ανέγερσης νέου αρχαιολογικού Μουσείου στο Ρέθυμνο, έργο που, δυστυχώς, θεωρούμε ότι έχει καθηλωθεί. Επίσης επιτάχυνση των διαδικασιών παράδοσης στο κοινό του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, του μεγαλύτερο περιφερειακού μουσείου της χώρας, σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου του έτους 2012.

6.- Επαρκής ανάδειξη του πλήθους των αρχαιολογικών χώρων όσο και των εγνωσμένης αξίας περιβαλλοντικών μνημείων του Νομού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ελεύθερνας, με τα πρόσφατα ανακαλυφθέντα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και το μοναδικής αρχαιολογικής και αισθητικής αξίας σπήλαιο του Γερανίου, το οποίο επί δεκαετίες παραμένει κλειστό και αναξιοποίητο.

7.- ¶μεση λήψη μέτρων τόνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων, μέσω της διατήρησης των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για την επαναπρόσληψη ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, της συνέχισης της επιχορήγησης μέρους των εργοδοτικών εισφορών σε ξενοδοχεία συνεχούς λειτουργίας, αλλά και της επιτάχυνσης της ενεργοποίησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που απευθύνονται σε τουριστικές επιχειρήσεις.

8.- Παροχή κινήτρων είτε μέσω κοινοτικών είτε μέσω εθνικών πόρων για την ανάπτυξη του πράσινου τουρισμού και όλων των μορφών εναλλακτικού τουρισμού που μπορεί να αναπτύξει η Κρήτη.

9.- Θεσμική αναβάθμιση του ρόλου του τουρισμού στην οικονομία της χώρας μας, μέσω της μετατροπής του Υφυπουργείου, του οποίο προΐσταστε, σε Υπουργείο Τουρισμού.

Όλοι μαζί, Κράτος, Αυτοδιοίκηση, φορείς, επιχειρηματίες θα πρέπει να συμβάλλουμε στην κοινή προσπάθεια, να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να προτείνουμε μέτρα και τελικά να χαράξουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τον τουρισμό της Κρήτης μας».

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες