reth_limani_old3.jpg
 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
23/02/2010

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Στη συνεδρίαση αυτή, μεταξύ των άλλων, το Διοικητικό Συμβούλιο:
1.- Ενέκρινε την υπογραφή Πρωτόκολλου συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Ελεγκτική του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Το αντικείμενο της συνεργασίας, μεταξύ των άλλων, περιλαμβάνει την προώθηση επιστημονικών ερευνών, δράσεων και ενεργειών στους τομείς ενδιαφέροντος και αρμοδιότητας των δύο μερών, την οργάνωση ημερίδων ή συνεδρίων, την πραγματοποίηση τεχνολογικών ανταλλαγών, την διαρκή εκπαίδευση σε εξειδικευμένα οικονομικά θέματα κ.α.

2.- Υπόδειξε τους εκπροσώπους του για τη συγκρότηση των επιτροπών προμηθειών του Γενικoύ Νοσοκομείου Ρεθύμνης, ως εξής: α) Όθωνας Χριστουλάκης, ως τακτικός, β) Εμμανουήλ Μαυρουδής, ως αναπληρωματικός.

3.- Υπόδειξε τους εκπροσώπους του για τη συγκρότηση των επιτροπών προμηθειών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν. Α. Ρεθύμνης, ως εξής: α) Δημήτριος Προβιάς, ως τακτικός, β) Δράκος Κιαγιάς, ως αναπληρωματικός.

4.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ΑΓΑΠΗ με το ποσό των 500,00 ευρώ (πεντακόσια) εις μνήμη της πρόσφατα αποβιώσασας Στυλιανής Μιχ. Γκαλονομάκη, μητέρας του Οικονομικού του Επόπτη.

5.- Ενέκρινε τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΒΙΟ.ΠΑ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. με την αγορά μετοχών ονομαστικής αξίας 16.301, 98 Ευρώ (δέκα έξι χιλιάδες τριακόσια ένα και ενενήντα οκτώ λεπτά) για την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 79,80 KW στο βιοτεχνικό πάρκο Ρεθύμνου.

6.- Ενέκρινε τη συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης των φετινών καρναβαλικών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορους Δήμους του Νομού μας, ως εξής: α) Δήμος Ρεθύμνης, με το ποσό των 10.000,00 Ευρώ (δέκα χιλιάδες), β) Δήμος Φοίνικα, με το ποσό των 2.000,00 Ευρώ (δυο χιλιάδες), γ) Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γερανίου, με το ποσό των 1.000,00 Ευρώ (χίλια).

7.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Συλλόγου Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ν. Ρεθύμνης με το ποσό των 3.000,00 Ευρώ (τρεις χιλιάδες) για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης του 11ου Παγκρητίου Συνεδρίου Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο στις 1 και 2 Μαΐου 2010.

8.- Ενέκρινε την επιχορήγηση του Εμπορικού Συλλόγου Περάματος με το ποσό των 2.000,00 Ευρώ (δυο χιλιάδες) για συμμετοχή στα έξοδα διοργάνωσης των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έτους 2009.

9.- Ύστερα από διεξοδική συζήτηση για τα φαινόμενα παρεμπορίου που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των πρόσφατων Kαρναβαλικών εκδηλώσεων στο Ρέθυμνο, μια σειρά πετυχημένων εκδηλώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί ότι στη διάρκεια της φετινής διοργάνωσης τα φαινόμενα αυτά και ιδιαίτερα των αναρίθμητων υπαίθριων παράνομων ψησταριών, υπήρξαν απαράδεκτα. Συγκεκριμένα, δεν υπήρχε στοιχειώδης προληπτικός ή κατασταλτικός έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με αποτέλεσμα εκτός της απώλειας σημαντικών εσόδων όχι μόνο των νομίμων επιχειρήσεων, αλλά και του ίδιου του Κράτους λόγω της μη έκδοσης αποδείξεων είσπραξης, να τίθεται σε κίνδυνο, λόγω και των υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, η δημόσια υγεία εξαιτίας της μη τήρησης στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και το κυριότερο και σημαντικότερο να κινδυνεύει με απαξίωση ο ίδιος ο θεσμός του Ρεθεμνιώτικου καρναβαλιού, μια διοργάνωση που με τόσο κόπο δημιούργησαν οι Ρεθεμνιώτες και αποτελεί ένα από τα πλέον καταξιωμένα καρναβάλια της Ελλάδας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα την ανάγκη τήρησης της νομιμότητας, της προστασίας της δημόσιας υγείας, των συμφερόντων των νομίμων επιχειρήσεων και κυρίως της αίγλης και της φήμης του Ρεθεμνιώτικου καρναβαλιού απευθύνει έκκληση προς όλες της αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια των επόμενων διοργανώσεων, εγκαίρως όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων αρνητικών φαινομένων που δυσφημούν το θεσμό, θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και θίγουν τα συμφέροντα των νομίμων επιχειρήσεων μας και του Κράτους.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες