reth_limani_old.jpg
 

 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ
01/12/2009

Ο ΕΟΑΕΝ (Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία των νησιώτικων Επιμελητηρίων της χώρας μας, ζήτησε από τα μέλη του να καταθέσουν τις προτάσεις τους προκειμένου να υποβάλει αναφορά προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να του εκφράσει τους προβληματισμούς και την ανησυχία των Επιμελητηρίων μελών του για την συνεχιζόμενη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν τόσο οι νησιωτικές επιχειρήσεις όσο και οι νησιώτες γενικότερα εξαιτίας των πολύ κακών ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών μας μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης με έγγραφό του που απέστειλε στον ΕΟΑΕΝ θεωρεί αναγκαίο στην αναφορά που θα σταλεί στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπάρξουν οι παρακάτω προτάσεις που θα αφορούν σε νησιώτικες περιοχές χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση, όπως του Νομού Ρεθύμνης, οι οποίες διαθέτουν χαρακτηριστικά, όπως έντονη εξάρτησή τους από τον τουρισμό, λειτουργία Πανεπιστημιακών Σχολών, ύπαρξη λιμενικών υποδομών, άθλιο και επικίνδυνο εθνικό οδικό δίκτυο:

1) Να υπάρχει η δυνατότητα επιχορήγησης από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους με ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο επιχειρήσεων για τα έξοδα αγοράς και μετασκευής πλοίων τα οποία προορίζονται να καλύψουν δρομολόγια ακτοπλοϊκών γραμμών, οι οποίες δεν παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον.

2) Να επιτρέπεται, κατ εξαίρεση των κατευθυντηρίων αρχών για τις περιφερειακές ενισχύσεις 2007 - 2013, η επιδότηση του επιπλέον κόστους μεταφοράς πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων των επιχειρήσεων των περιοχών αυτών.

Αιτιολογώντας τις προτάσεις του, το Επιμελητήριο Ρεθύμνης αναφέρει στο έγγραφό του, μεταξύ των άλλων και τα εξής:

Ο Νομός Ρεθύμνης είναι ίσως ο μοναδικός νομός της χώρας με περισσότερες από δύο εκατομμύρια διανυκτερεύσεις αλλοδαπών επισκεπτών το χρόνο (δηλαδή, σε ποσοστό πλέον του 5% επί του συνόλου της χώρας), ο οποίος δεν διαθέτει καμία σύνδεση, ούτε ακτοπλοϊκή, ούτε αεροπορική με την υπόλοιπη Ελλάδα.

Επιπλέον, στο Ρέθυμνο είναι εγκατεστημένη η έδρα και λειτουργούν οι θεωρητικές Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Λειτουργεί, επίσης, και μια Σχολή του ΑΤΕΙ Κρήτης.

Εκτός του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ούτε ακτοπλοϊκή, ούτε αεροπορική σύνδεση του Νομού, η πρόσβαση στα λιμάνια και τα αεροδρόμια των γειτονικών Νομών (Ηρακλείου και Χανίων) είναι ιδιαίτερα δύσκολη, επικίνδυνη και χρονοβόρα λόγω της αθλίας κατάστασης του Βορείου Οδικού ¶ξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ), ενός οδικού άξονα που θυμίζει τριτοκοσμικές καταστάσεις. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του αντιστοιχούν σε ανάγκες και προδιαγραφές που ίσχυαν σχεδόν σαράντα χρόνια πριν με αποτέλεσμα να έχει μετατραπεί σε καρμανιόλα, αλλά και να εμποδίζει στην περαιτέρω τουριστική και αναπτυξιακή πορεία της Κρήτης.

Η μη ύπαρξη ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Ρεθύμνου με τον ηπειρωτικό κορμό, οδηγεί σε μείωση της ανταγωνιστικότητας του Νομού λόγω του αυξημένου κόστους μεταφοράς πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, της επικινδυνότητας και της ταλαιπωρίας που υφίστανται κάτοικοι, φοιτητές και τουρίστες προκειμένου να μεταβούν στα λιμάνια και στα αεροδρόμια των γειτονικών Νομών.

Για την εξάλειψη των μειονεκτημάτων της έλλειψης ακτοπλοϊκής σύνδεσης, βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία Ρεθεμνιωτών προκειμένου να ευοδωθεί ο πολυπόθητος στόχος, να αποκτήσει δηλαδή το Ρέθυμνο το δικό του Καράβι, που θα έρθει και θα μείνει για πάντα και θα το συνδέει ακτοπλοϊκά απευθείας με τον Πειραιά, σε καθημερινή βάση και για όλο το χρόνο.

Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί πρόσφατα Ναυτιλιακός Μεταφορικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία CRETAN LINES «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ - ΡΕΘΥΜΝΟΥ Συν.Π.Ε.» και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης έχει ήδη εγκρίνει τη συμμετοχή του στο μετοχικό του κεφάλαιο με την αγορά 100 μερίδων αξίας 50.000,00 ευρώ (πενήντα χιλιάδων).

Συγχρόνως, το Επιμελητήριο έχει καλέσει τις επιχειρήσεις - μέλη του, να συμμετάσχουν και αυτές ενεργά στην προσπάθεια αυτή με την αγορά συνεταιριστικών μερίδων, ώστε να εξαλειφθεί το τεράστιο πρόβλημα που δημιουργεί στο Νομό, η έλλειψη μόνιμης ακτοπλοϊκής σύνδεσης, πρόβλημα που πλήττει ολόκληρη την οικονομία του τόπου.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες