bluehatch.jpg
 

 

 

 

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
21/06/2012

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Πανεπιστήμιο Κρήτης και Αγορά Εργασίας: Οι φοιτητές μπροστά στο επαγγελματικό τους αύριο» διοργάνωσε η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Επιμελητήριό μας την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012, στο Ρέθυμνο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου μας.

Η ημερίδα απευθύνονταν στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς και σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που αποτελούν δυνητικά φορείς μελλοντικής επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστεί το πρόγραμμα δράσεων της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης σε ότι αφορά στην διασύνδεση Πανεπιστημίου και Επιχειρήσεων με στόχο την βέλτιστη αγορά εργασίας αλλά και την γενικότερη συνεργασία Πανεπιστημίου και Επιχειρήσεων στην προώθηση καινοτόμων ιδεών και προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη και την βελτίωση της απασχόλησης.

Η ανταπόκριση στη θεματική της εκδήλωσης ήταν πολύ θετική και οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις πληροφορίες που αποκόμισαν τόσο για λειτουργία και οργάνωση της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΔΑΣΤΑ) όσο και για τις Επιμέρους Δομές της: Γραφείο Διασύνδεσης, Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν αναλυτικές παρουσιάσεις στους παρακάτω τομείς:
- Το Πρόγραμμα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τον καθηγητή κ. Ταρουδάκη Μιχ., Ιδρυματικό Υπεύθυνο ΔΑΣΤΑ.
- Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, από την κα. Βογιατζή Δήμ., Αρμόδια για τη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας.
- Η Πρακτική Άσκηση στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, από τον καθηγητή κ. Ταρουδάκη.
- Παρουσίαση των Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των Τμημάτων.
- Καλλιεργώντας την Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: οι δραστηριότητες της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, από τον Δρ. Αθανασόπουλο Χρ., Διδάσκων ΜΟΚΕ.
Επισημάνθηκε ότι όλες οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην υποβοήθηση της διάχυσης της γνώσης και των δεξιοτήτων των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας, με προφανή οφέλη τόσο για τους φοιτητές που θα έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν τις δυνατότητες εύρεσης κατάλληλης εργασίας στο μέλλον, όσο και για τους φορείς απασχόλησης που θα έχουν την δυνατότητα στελέχωσης με άξιο και κατάλληλο γι αυτούς επιστημονικό δυναμικό.

Σημαντικό κομμάτι της ημερίδας αποτέλεσε η παρουσίαση της λειτουργίας του νέου Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου θα γίνεται πλέον η διαχείριση όλων των δράσεων που συντονίζει η ΔΑΣΤΑ και δόθηκαν χρήσιμες οδηγίες σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες, και γενικότερα σε φορείς απασχόλησης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα αλλά και στους φοιτητές για την δυνατότητα εγγραφής και αποδοτικής χρήσης του συστήματος (http://dasta.edu.uoc.gr)

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου μας, κ. Γεώργ. Γιακουμάκης, ανέφερε, μεταξύ των άλλων, και τα εξής:

¨Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οι παραγωγικοί φορείς στην Ελλάδα άρχισαν να αναπτύσσουν έντονο ενδιαφέρον για τη σύνδεση των Πανεπιστημίων με την ελληνική κοινωνία, την οικονομία, τις επιχειρήσεις, την παραγωγή και γενικότερα την ανάπτυξη πολλαπλών σχέσεων.

Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα, αν και όλοι συμφωνούν ότι η σύνδεση αυτή είναι περισσότερο από αυτονόητη και απαραίτητη, η συνεργασία δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά. Σήμερα, όμως, που η Χώρα μας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη κρίση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια αμοιβαία αποτελεσματική συνεργασία Πανεπιστημίων - επιχειρήσεων με τη δημιουργία διαρκούς φόρουμ συνεργασίας είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά απαραίτητη και αναγκαία. Για να υπάρξει, όμως, αποτελεσματική συνεργασία, τα ίδια τα πανεπιστήμια οφείλουν να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο υπηρετούν την κοινωνία και για να το πετύχουν πρέπει να γίνουν πολύ πιο ευέλικτα.

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης δηλώνει ότι είναι πρόθυμο και έτοιμο, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, για οποιασδήποτε μορφής συνεργασία που θα συμβάλει σε αμοιβαίο όφελος, της Πανεπιστημιακής και της επιχειρηματικής κοινότητας¨.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες