reth_faros.jpg
 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 4/6/2008
06/06/2008

Πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου 2008 τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.

Στη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των άλλων:

1.- Ανασυγκρότησε τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου με την εκλογή του μέλους του Δημήτριου Προβιά, στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα και του μέλους του Παναγιώτη Γκαλονομάκη, στο αξίωμα του Οικονομικού Επόπτη.

2.- Ανασυγκρότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής εταιρείας του Επιμελητηρίου με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με την εκλογή του μέλους του Θεμιστοκλή Χαμογιωργάκη, στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα, του μέλους του Ευαγγέλου Μανιουδάκη, στο αξίωμα του Ταμία και του μέλους του Ιωάννη Δαφνομήλη, στο αξίωμα του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3.- Ενέκρινε την υποβολή πρότασης στα πλαίσια προκήρυξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας για εκπόνηση μελέτης ωρίμανσης και προετοιμασίας Επιμελητηρίου για έργα στο ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, η μελέτη θα αφορά στην ωρίμανση και προετοιμασία έργων, με επιμέρους δράσεις:
· Δημιουργία Πύλης Επιχειρηματικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και ηλεκτρονικού επιχειρείν, και δημιουργία περιεχομένου και υπηρεσιών e-consulting
· Ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων στις συναλλαγές με τη Δημόσια Διοίκηση.
· «Πελατοκεντρικό» σύστημα για την εξυπηρέτηση των ΜΜΕ.
· Γεωγραφική Απεικόνιση του Επιχειρηματικού ιστού ΡΕΘΥΜΝΗΣ
· Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαίδευση των επιχειρήσεων στις ΤΠΕ, σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και σε θέματα επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε: 43.435,00 Ευρώ

4.- Υιοθέτησε την προώθηση της υπάρχουσας αναπτυξιακής πρότασης δημιουργίας σιδηροδρομικής γραμμής και την ανάγκη εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας στην Κρήτη (Χανίων - Ρεθύμνου - Ηρακλείου - Αγίου Νικολάου) από την Περιφέρεια Κρήτης όπως είχε δεσμευτεί αρχικά.
Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό έργο για το οποίο το Επιμελητήριο επί της αρχής προκρίνει να διερευνηθεί και που αναμένεται, εφόσον αποδειχθεί ως εφικτό, να συμβάλει στην οικονομική, τουριστική και γενικότερη ανάπτυξη του νησιού, να οδηγήσει στην ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης, αναδεικνύοντας και την σημαντική ενδοχώρα της, δίνοντας ένα σημαντικό εναλλακτικό δίκτυο συγκοινωνίας αλλά και ενώνοντας πολλά οικιστικά σύνολα και πόλεις από τα ένα άκρο στο άλλο, πολύ γρήγορα.

5.- Ενέκρινε τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην πρωτοβουλία Ρεθεμνιωτών για την ανακατασκευή του Βενετσιάνικου ρολογιού που υπήρχε στην παλιά πόλη. Εκφράστηκε η άποψη να ερευνηθεί το θέμα επιστημονικά από την αρχαιολογία και να διερευνηθούν όλες οι προτάσεις χωροθέτησης, αλλά και να γίνει οργανωμένη συζήτηση για να αναδειχθούν όλες οι παράμετροι ορθών πρακτικών διεθνώς για το θέμα.

6.- Ενέκρινε τη Δημιουργία Ανοικτού Πανεπιστημίου με ενδεικτικό προκριθέν όνομα «ανοιχτό πανεπιστήμιο βιοπολιτικής & περιβάλλοντος» στο Ρέθυμνο από το Επιμελητήριο σε συνεργασία με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα, που θα τους ζητηθεί η συμμετοχή τους βάσει και της ήδη υπάρχουσας δομημένης συνεργασίας και με τη διεθνή οργάνωση βιοπολιτικής που έχουμε σύμφωνη γνώμη της. Θα γίνει συνδυασμός του με προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και τα χρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία κάνουμε προτάσεις.
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο θα λειτουργεί κυρίως με τη μορφή κύκλων σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών ανά επιλεγμένο τομέα κατάρτισης και με τη μορφή e-learning.

7.- Ενέκρινε τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, ενός ετήσιου θεσμού που πραγματοποιείται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Εφέτος οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 10 έως τις 16 Νοεμβρίου 2008 με κεντρικό θέμα «Quality is Back, No Quality, No Business».
Συγκεκριμένα, η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο θεσμό θα πραγματοποιηθεί με τη διοργάνωση ξεχωριστής εκδήλωσης στο Ρέθυμνο σε συνεργασία με την ΕΕΔΕ με θέμα για την διασφάλιση της ποιότητας και την ανταγωνιστικότητα ων επιχειρήσεων από εγκρίτους ομιλητές.

8.- Συγκρότησε Επιτροπή για τις χρήσεις γης στην παλιά πόλη, από τα μέλη του: α) Γεώργιο Γιακουμάκη, β) Δημήτριο Προβιά, γ) Εμμανουήλ Περάκη, δ) Όθωνα Χριστουλάκη, ε) Μάριλυ Αγγελιδάκη, με αρμοδιότητα την επεξεργασία, μελέτη και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του θέματος της θεσμοθέτησης των χρήσεων γης στην παλιά πόλη Ρεθύμνου.
Οι χρήσεις γης στο ιστορικό κέντρο αποτελούν μια αναγκαία παρέμβαση για να δοθούν λύσεις σε σημερινά προβλήματα και αδιέξοδα και απασχολούν ιδιαίτερα πολλά μέλη του Επιμελητηρίου - επιχειρηματίες. Για τους λόγους αυτούς το Επιμελητήριο ύστερα από διαβούλευση θα καταθέσει σχετική εισήγηση στον Δήμο.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες