reth_limani_old.jpg
 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 10/12/2007
11/12/2007

Πραγματοποιήθηκε χθες 10 Δεκεμβρίου η τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης για το έτος 2007.

Στη συνεδρίαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο, μεταξύ των άλλων:

1.- Ενέκρινε τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το έτος 2008.

2.-Ενέκρινε τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στα έξοδα τουριστικής προβολής του Νομού μας έτους 2007 με το ποσό των 30.000,00 Ευρώ.

3.- Ενέκρινε τη αγορά δώδεκα νέων μεριδίων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας στα πλαίσια της τρέχουσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το Επιμελητήριο είναι μέτοχος και εκ των ιδρυτικών φορέων της τράπεζας.

Παράλληλα ανακοινώθηκε η απόφαση του ΔΣ της Τράπεζας για συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΒΙΟΠΑ ΑΕ με ανταλλαγή μετοχών, πολύ σημαντική εξέλιξη για τον φορέα και την περαιτέρω πορεία του ως αναπτυξιακή εταιρεία του νομού, όπου συμμετέχουν εκτός του επιμελητηρίου, η νομαρχία, οι δήμοι Ρεθύμνης και Αρκαδίου και έχει την ευθύνη κατασκευής του βιοτεχνικού πάρκου Ρεθύμνης αλλά και του συνεδριακού - εκθεσιακού κέντρου και της θερμοκοιτίδας δημιουργικών επιχειρήσεων.

4.- Υπέδειξε, ως εξής, τους εκπρόσωπους του για τη συγκρότηση των εξελεγκτικών επιτροπών ελέγχου διαχείρισης: α) ΚΑΦ Λιμένος Ρεθύμνης: α) Κων/νος Βουρλάκης, ως τακτικός, β) Θεμιστοκλής Χαμογεωργάκης, ως αναπληρωματικός και β) ΚΑΦ Ξηράς Ρεθύμνης: α) Νικόλαος Χριστοδουλάκης, ως τακτικός, β) Νικόλαος Νίνος, ως αναπληρωματικός.

5.- Συγκρότησε Επιτροπή σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων κατάρτισης & δια βίου εκπαίδευσης και συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης αποτελούμενη από τους: α) Εμμανουήλ Πετράκη, Αντιπρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης, β) Παπατζανή Ιωάννη, Αντιπρόεδρο Επιμελητηρίου, γ) Παπαδάκη Ιωάννη , καθηγητή και εθνικό συντονιστή προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης , δ) Στυλιανή Παπαδάκη - Τζεδάκη, Γενική Διευθύντρια Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτη, ε) Σαριδάκη Κων/νο, μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου.
Η επιτροπή θα παρακολουθεί την ήδη διαμορφωθείσα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης σε μια σειρά σημαντικών θεμάτων και θα στηρίζει τον σχεδιασμό επιμόρφωσης των επιχειρηματιών του νομού από το επιμελητήριο

6.- Ενέκρινε τη φιλοξενία και λειτουργία στο Επιμελητήριο, Γραφείου Πληροφόρησης Καταναλωτή Ρεθύμνου που πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της ένωσης καταναλωτών και τη λειτουργία δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής καταναλωτή Ρεθύμνου 800-11-10900.
Το επιμελητήριο προωθεί τα θέματα ενημέρωσης και προστασίας του ντόπιου καταναλωτή και ήδη συνεργάζεται με την γ.γ καταναλωτή και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή ως αντένα Ρεθύμνου.

7.-Ενέκρινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με το Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνου για δομημένη και στενή συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και συντονισμού των προσπαθειών μας για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του Νομού μας και όρισε εκπροσώπους του για τις επαφές με το Σύλλογο αυτό τα μέλη του: α) Ιωάννη Παπατζανή και β) Κων/νο Βουρλάκη.

Θέματα που προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενα συνεργασίας είναι η κοινή διεκδίκηση κονδυλίων από το Δ ΕΣΠΑ και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, το νέο εθνικό και τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, η επεξεργασία κοινών θέσεών και η διεκδίκηση αιτημάτων των μελών των 2 φορέων από το Κράτος, η προβολή του νομού, των τουριστικών επιχειρήσεων και του τοπικού τουριστικού προϊόντος, η συνεργασία με τους άλλους αυτοδιοικητικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς, επαγγελματικούς, επιστημονικούς φορείς της Κρήτης, η συνδιοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και συνεδρίων, η συμμετοχή στα σεμινάρια, η δημιουργία πόρταλ για τον αγροτουρισμό, η συμμετοχή στις δράσεις έρευνας και καινοτομίας σε συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης, η παροχή ενημερωτικών, επιστημονικών, υπηρεσιών στα μέλη , κ.α.

8.- Ενέκρινε τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με το Επιμελητήριο Σερρών για παροχή υπηρεσιών των γραφείων της αντιπροσωπείας του στη Σόφια Βουλγαρίας και στο Βουκουρέστι Ρουμανίας στα μέλη του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και παράλληλα την αδελφοποίηση των 2 επιμελητηρίων με Επιμελητήρια Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Επίσης, ενέκρινε της διοργάνωση κοινής επιχειρηματικής αποστολής σε αυτές τις χώρες το επόμενο έτος.

9.- Ενέκρινε τη δημιουργία από το ΤΕΙ Κρήτης-ΚΤΕ on line Portal για την προβολή των αγροτουριστικών επιχειρήσεων του Νομού μας.

ΣΤΟΧΟΣ:
Να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των αγρο-τουριστικών προορισμών
Να παρέχει σε παραδοσιακά καταλύματα, εργαστήρια και συνεταιρισμούς, στις αγρο-τουριστικές περιοχές ένα δυναμικό εργαλείο πληροφόρησης, προβολής, συναλλαγών και προώθησης χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ:
Portal Αγροτουρισμού
Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατήσεων Καταλυμάτων
Εφαρμογή συνδυασμένου τουριστικού πακέτου προώθησης αγρο-τουριστικού προϊόντος σε συνδυασμό με θέρετρα που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.
Υλοποίηση νέου τουριστικού πακέτου για ανεξάρτητους ταξιδιώτες (περιηγητικός τουρισμός)

10.- Ενέκρινε τη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα την ενημέρωση, διεκδίκηση και κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, σε συνεργασία με την Ομοσπονδία ΕπαγγελματοΒιοτεχνών Ρεθύμνης και τον Εμπορικό Σύλλογο Ρεθύμνης όπου θα κληθούν εκπρόσωποι του αρμόδιου υπουργείου και του ΤΕΒΕ , ΓΣΕΒΕ , ΕΣΕΕ. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

11.- Ενέκρινε την συμμετοχή και λήψη πρωτοβουλίας από το Επιμελητήριο για συντονισμό των φορέων του Νομού μας σε ενιαίο φορέα διεκδίκησης - διαχείρισης κονδυλίων Δ ΕΣΠΑ και Διαρθρωτικών Ταμείων και για τη δημιουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας του Νομού μας στις Βρυξέλλες.

12.- Υπόδειξε τους εκπροσώπους του για τη συγκρότηση της επιτροπής προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνης, ως εξής: α) Μαυρουδής Εμμανουήλ, ως τακτικός, β) Μαβίδης Βασίλειος, ως αναπληρωματικός.

13.- Ενέκρινε την προετοιμασία και προώθηση πρότασης - αιτήματος μέσω του ΙΤΕ για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στον Πόλο Καινοτομίας Κρήτης που θα αφορά την ήδη υλοποιούμενη δράση ανάπτυξης Θερμοκοιτίδας Δημιουργικών Επιχειρήσεων στο χώρο του ΒΙΟ.ΠΑ. Ρεθύμνου.

14.- Ενέκρινε την μετονομασία της ήδη λειτουργούσας Επιτροπής Αγροτουρισμού σε Εναλλακτικού Τουρισμού και Αγροτουρισμού με τον, επιπλέον, ορισμό ως νέου μέλους της του καθ. Δρ Δημητρίου Τερζάκη, υπεύθυνου της Ερευνητικής Μονάδας Ελλάδος του Διεθνούς Συμβουλίου Αθλητικού Τουρισμού.

15.- Ενέκρινε τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο Παρατηρητήριο Πολιτιστικής Δραστηριότητας της Κρήτης, ερευνητικής μονάδας του ΚΤΕ και του ΤΕΙ Κρήτης, με στόχο την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη σύνδεση των προγραμμάτων ανάπτυξης πολιτισμικής παρουσίας μέσω μιας διαφορετικής προσέγγισης του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Κρήτης με στόχο την δημιουργία Πολιτιστικού Μοντέλου Ανάπτυξης της Κρήτης.
Επίσης την συμμετοχή του επιμελητηρίου στην συνεργασία που αναπτύσσουν τα ερευνητικά κέντρα αθλητικού τουρισμού Ελλάδος και Intelligent Coast της Βαρκελώνης ,για την προώθηση του τουρισμού και ειδικά του αθλητικού τουρισμού με έμφαση στην Κρήτη.

Και για τα 2 αυτά θέματα το χειρισμό θα έχει η επιτροπή εναλλακτικού τουρισμού και αγροτουρισμού του επιμελητηρίου.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες