reth_night.jpg
 

 

 

 

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
14/7/2017

To Τ.Ε.Ι. Κρήτης, σύμφωνα με την με αριθμ. 159/06-07-2017 Θέμα 4ο Απόφαση της Συνέλευσης του, διενεργεί Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με αριθμό διακήρυξης 3781/Φ70/14-07-2017, για την μίσθωση δωματίων ξενοδοχείου/ων ή επιπλωμένων διαμερισμάτων τουλάχιστον δύο Αστέρων, για την κάλυψη των αναγκών στέγασης των φοιτητών του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, για το χρονικό διάστημα από 23/10/2017 έως 30/06/2018, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28.318,58€ πλέον ΦΠΑ 13% ήτοι 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. 13% και κατανέμεται ως εξής:

ΣΧΟΛΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ

Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Χανιά

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ (ΣεφΕ)

Ρέθυμνο

Σύνολο δωματίων (δίκλινα)

8

3

Αριθμός φοιτητών

16

6

Προϋπολογισμός

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

23.250,00

8.750,00

 

Η μίσθωση θα γίνει χωριστά για κάθε Τμήμα και οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή για και για τα δυο Τμήματα.

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 27/07/2017 και ώρα 11:00 στα Γραφεία της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Δικαιούμενοι συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4412/08-08-2016 είναι οι Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την  Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

Γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική και νόμισμα προσφοράς το Ευρώ.

Κατάθεση προσφορών έως την Πέμπτη 27/07/2017, ώρα 10:30 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στο γραφείο Προμηθειών και Περιουσίας του Ιδρύματος κατά τις εργάσιμες ώρες καθημερινά (κα Δαμιανάκη Μαρία e-mail: mariadam@staff.teicrete.gr, τηλ.2810-379307 fax. 2810-379395).

Τα τεύχη της Προκήρυξης διατίθενται από τη Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας και από την ηλεκτρονική διεύθυνση: (URL): https://www.teicrete.gr/el/news/proclamations .

 

 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες