churchfield.jpg
 

 

 

 

ΚΙΝΑ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ
2/12/2013

 

 


ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ

            ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

               ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

 

   Στην Κίνα δεν εφαρμόζονται, ακόμη, υψηλά πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, ενώ παραμένει, σε μεγάλο βαθμό, χώρα φθηνής, μαζικής παραγωγής, μη καινοτόμων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

    Το γεγονός, επίσης, ότι η επιχειρηματική κουλτούρα δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη και ακόμη επικρατεί η λογική του εύκολου, γρήγορου και με κάθε τίμημα (ακόμη και για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών) κέρδους, δημιουργεί επιπρόσθετο βάρος για τους υποψήφιους αγοραστές, οι οποίοι αν δεν διενεργήσουν σοβαρό έλεγχο των υποψηφίων συνεργατών τους διατρέχουν κίνδυνο να εξαπατηθούν ή να μην μείνουν ικανοποιημένοι από την προμήθεια των προϊόντων.     Οι τελικές δαπάνες του αγοραστή μπορεί να είναι πολλαπλές από αυτές που θα διέθετε αν αγόραζε το προϊόν από έναν άλλο προμηθευτή, σε υψηλότερη μεν τιμή, αλλά σε καλύτερη ποιότητα και με μεγαλύτερη φερεγγυότητα και αξιοπιστία.

   Λαμβάνοντας, επίσης, υπόψη, ότι η δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης ή επιστροφής του τιμήματος στην Κίνα μπορεί να είναι χρονοβόρα, περίπλοκη και με αμφίβολη έκβαση, είναι προτιμότερο ο υποψήφιος αγοραστής να προφυλαχθεί εκ των προτέρων από κινδύνους που μπορούν να προβλεφθούν και να εκτιμηθούν βάσει της κοινής λογικής και της εμπορικής πρακτικής και εμπειρίας.

 

    Τα βασικά μέτρα προφύλαξης του υποψήφιου αγοραστή είναι:

- προέλεγχος της εταιρείας: ο αγοραστής πρέπει να ζητά από τον προμηθευτή αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του, αντίγραφο της άδειας εισαγωγών - εξαγωγών καθώς και αντίγραφο εγγράφου φορτωτικής, που να έχει εκδώσει για λογαριασμό κάποιου άλλου ξένου αγοραστή.

    Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν διαθέτει άδεια εισαγωγών-εξαγωγών αλλά συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένο εξαγωγέα, που αναλαμβάνει για λογαριασμό του τις εξαγωγές των προϊόντων του, θα πρέπει να προσκομιστεί η άδεια εισαγωγών-εξαγωγών της εταιρείας αυτής.

    Από το έγγραφο της άδειας λειτουργίας, προκύπτει, επίσης, εάν ο προμηθευτής είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος όχι μόνο να πωλεί, αλλά και να παράγει τα συγκεκριμένα προϊόντα.

    Επισημαίνεται ότι, κατά κανόνα, οι σοβαρές εταιρείες κατά κανόνα δέχονται πρόθυμα να προσκομίσουν τα παραπάνω πιστοποιητικά σε αγοραστές που τους ενδιαφέρουν. Εάν λοιπόν ο προμηθευτής αρνηθεί να παράσχει κάποιο από τα ζητούμενα εχέγγυα, η προοπτική συνεργασίας μαζί του θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με επιφυλακτικότητα.

    Το Γραφείο μας αναλαμβάνει τον προέλεγχο εταιρειών αλλά είναι απαραίτητο η ελληνική εταιρεία να μας προσκομίσει την κινεζική επωνυμία και τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας με την οποία ενδιαφέρεται να συνεργαστεί.

- έγγραφη σύμβαση, όπου πρέπει να προσδιορίζονται σαφώς οι όροι πληρωμής, οι ποιοτικές προδιαγραφές του προϊόντος και ο χρόνος και όροι παράδοσης των εμπορευμάτων, και να διευκρινίζεται σαφώς ποια πλευρά έχει την αρμοδιότητα εκτελωνισμού των εμπορευμάτων.

    Επίσης, στη σύμβαση μπορεί να περιληφθεί ρήτρα που καθορίζει το ύψος της αποζημίωσης σε περίπτωση αθέτησης ενός από τους συστατικούς της όρους, καθώς και ρήτρα διαιτησίας. Συνήθης ρήτρα διαιτησίας είναι η πρόβλεψη ότι, σε περίπτωση διαφοράς οποιοδήποτε από τα δύο μέρη μπορεί να προσφύγει στην Κινεζική Επιτροπή Διεθνής οικονομικής και Εμπορικής Διαιτησίας (China International Economic and Trade Arbitration Commission-CIETAC). Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.cietac.org.cn.

Το πολυμερές συμβόλαιο

    Εάν ο πωλητής, ο παραγωγός και ο εξαγωγέας των εμπορευμάτων αποτελούν διαφορετικά μέρη, τότε η σύμβαση θα πρέπει να καθορίζει επακριβώς ποιο συμβαλλόμενο μέρος είναι επιφορτισμένο με ποια αρμοδιότητα και ποια θα είναι η αμοιβή που αντιστοιχεί στον καθένα, με βάση την παραπάνω διάκριση αρμοδιοτήτων

Μια τέτοια πολυμερής  συμφωνία ενέχει τον κίνδυνο ότι, σε περίπτωση διαμάχης δεν είναι σαφές σε ποιο συμβαλλόμενο μέρος καταλογίζεται η υπαιτιότητα.

- ρητή πρόβλεψη τρόπου πληρωμής που εξυπηρετεί τα συμφέροντα τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή. Αν ο πωλητής επιμένει υπερβολικά στην προκαταβολή όλου ή του μεγαλύτερου τμήματος του τιμήματος, είναι προτιμότερο ο αγοραστής να αναζητήσει άλλο προμηθευτή

-επιστασία της παραγγελίας

Η στενή εποπτεία της συναλλαγής, σε όλη τη διάρκειά της, είναι καθοριστική για την εξασφάλιση της επιτυχίας της αγοράς.

Συνίσταται η αποφυγή εξόφλησης όλου του οφειλόμενου ποσού, εάν το εμπόρευμα της παραγγελίας δεν περάσει από επιθεώρηση από ένα έμπιστο τρίτο πρόσωπο και, αμέσως μετά, σφραγιστεί σε εμπορευματοκιβώτιο (κοντέινερ) και, περιέλθει αυτόματα  στον έλεγχο ενός αξιόπιστου ναυτιλιακού πράκτορα, έχοντας ξεφύγει πλέον από τον έλεγχο του προμηθευτή (ώστε να μην μπορεί να στείλει διάφορο σε είδος και ποιότητα εμπόρευμα).

 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

    Ο ασφαλέστερος τρόπος να εξασφαλιστείτε από το ενδεχόμενο εξαπάτησης είναι να αναζητάτε τους συνεργάτες σας μέσω αξιόπιστων οδών, όπως συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές/επιμελητηριακές αποστολές, αίτημά σας στην Πρεσβεία της Κίνας στην Ελλάδα ή το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο κ.λ.π.

    Ο πιο επισφαλής τρόπος, όπως αντιλαμβάνεστε και’σεις, είναι μέσω διαδικτύου και ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου (όπως alibaba.com, made-in-china.com, taoba.com, κ.α.).

Σε   αρκετές περιπτώσεις, ο εμφανιζόμενος ως πωλητής/προμηθευτής/παραγωγός/κατασκευαστής είναι στην πραγματικότητα κάποιος ιδιώτης, που δημοσιεύει αγγελίες στον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου ως εταιρεία (κάνοντας  παραπομπή σε μια απλή ιστοσελίδα που μπορεί οποιοσδήποτε να κατασκευάσει με τα στοιχεία της υποτιθέμενης εταιρείας και μια στερεότυπη φωτογραφία των εγκαταστάσεων της), με στόχο την παραπλάνηση υποψήφιων αγοραστών.

Οι ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου, δεν έχουν, στην πραγματικότητα, υποχρέωση για έλεγχο, έστω και τυπικό, των εταιρειών που καταχωρούν σε αυτούς αγγελίες, και για να αποτινάξουν κάθε ευθύνη, συνήθως δημοσιεύουν στη σελίδα υποδοχής στήλη με υποτυπώδεις συμβουλές και οδηγίες προς του υποψήφιους αγοραστές, εφιστώντας την προσοχή στο γεγονός ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν είναι απολύτως ασφαλείς και ο αγοραστής αναλαμβάνει την ευθύνη πιθανής εξαπάτησής του.

Επειδή το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια πρόσφατη μορφή εμπορίου (πώληση εξ αποστάσεως), δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί επαρκές νομικό πλαίσιο ρύθμισής του, ειδικά, μάλιστα σε χώρες όπως η Κίνα είναι υποτυπώδεις και, οπωσδήποτε, δεν οριοθετεί ευθύνες και επισείει ποινές.

Το πλεονέκτημα του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι οι γρήγορες και εύκολες συναλλαγές, σε (ύποπτα) χαμηλές τιμές, αλλά τα βασικά του μειονεκτήματα είναι ο μεγάλος βαθμός αναξιοπιστίας, έλλειψη διαφάνειας, υψηλός κίνδυνος εξαπάτησης και αδυναμία εξασφάλισης του αγοραστή σε περίπτωση πραγματικών ή νομικών ελαττωμάτων του εμπορεύματος, τα οποία δεν μπορεί να γνωρίζει καθώς δεν υπάρχει καν φυσική επαφή του με το προϊόν, ώστε να το εξετάσει.

 

Ο πιο αξιόπιστος ιστότοπος αναζήτησης προμηθευτών είναι ο China Commodity Net, τον οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εμπορίου Λ.Δ.Κ.: http://ccne.mofcom.gov.cn/qdc/.

Στον ιστότοπο αυτό καταχωρούνται οι κινεζικές εταιρείες της βάσης δεδομένων του Υπουργείου Εμπορίου, που περιλαμβάνει μόνο τις εταιρείες εκείνες που έχουν πραγματικά άδεια λειτουργίας και είναι νόμιμες.

Επιπροσθέτως, σχετικά αιτήματα μπορούν να αποστέλλονται και στον ιστότοπο του Υπουργείου Εμπορίου: http://english.mofcom.gov.cn/ (στη στήλη Letter to Mofcom), για παραπομπή σε σχετικό link.

 

    Επίσης, ένα ακόμη αξιόπιστο θεσμό αναζήτησης, γενικά, προμηθευτών και συνεργατών στην Κίνα αποτελεί η Έκθεση της Καντόνας, εκπρόσωπός της στην Ελλάδα είναι το Ελληνοκινεζικό Επιμελητήριο.

 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

    Κανένας τρόπος πληρωμής δεν είναι 100% ασφαλής στις διεθνείς συναλλαγές.

    Ο πιο διαδεδομένος τρόπος πληρωμής,  είναι η Ενέγγυα Πίστωση (L/C) και ειδικά η ανέκκλητη, καθώς με τον τρόπο αυτό ο αγοραστής εξασφαλίζει την παραλαβή των φορτωτικών εγγράφων και ο πωλητής την πληρωμή του, από τη στιγμή που η εκδότρια τράπεζα αποδεχτεί τα έγγραφα που ανταποκρίνονται στους όρους της ενέγγυας πίστωσης.

Φυσικά, ο αγοραστής δεν μπορεί να εξασφαλιστεί από τον κίνδυνο να μην εκτελεστεί τελικά η σύμβαση ή τα εμπορεύματα να είναι ελαττωματικά ή κατώτερης αξίας, ιδίως στην πώληση εξ αποστάσεως, όπου ο αγοραστής δεν έχει άμεση επαφή με το προϊόν ώστε να μπορεί να το εξετάσει.

    Ο πιο παρακινδυνευμένος τρόπος πληρωμής είναι η προκαταβολή όλου του ποσού (T/T), πριν την παραλαβή του εμπορεύματος, καθώς δεν υπάρχει εγγύηση ότι:

α) ο αγοραστής θα παραλάβει όντως το εμπόρευμα που παρήγγειλε (είτε γιατί δεν θα σταλεί ποτέ είτε γιατί δεν θα υπάρχουν τα φορτωτικά έγγραφα μαζί του για τον εκτελωνισμό).

β) το εμπόρευμα θα είναι και το συμφωνηθέν, σε ποιότητα, ποσότητα και αξία.

Συνήθως, ο τρόπος αυτός προτιμάται για μικρής αξίας συναλλαγές και μεταφορές δια του αέρα ή ταχυμεταφορές, και είναι συμφερότερος για τον πωλητή γιατί γνωρίζει ότι θα πληρωθεί χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις με την αποστολή (ή άφιξη στον αγοραστή) του εμπορεύματος.

 

   Ο συμφερότερος τρόπος για τον αγοραστή είναι με D/(πληρωμή με την παραλαβή των εγγράφων), που έχει λιγότερα τραπεζικά έξοδα από την ενέγγυα πίστωση και, βασικά, εγγυάται ότι ο πωλητής θα αποστείλει το εμπόρευμα.

 Επειδή, όμως, αυτός ο τρόπος πληρωμής έχει περισσότερους κινδύνους για τον πωλητή, μια μέση λύση που μπορεί να εξασφαλίσει και τις δύο πλευρές είναι η προκαταβολή 30-50% του συνολικού ποσού και 50% με D/P.

 

   Συνίσταται να παρακρατείται, πάντα, ένα τμήμα του συνολικού οφειλόμενου ποσού από τον αγοραστή, ώστε ο πωλητής να εξαναγκάζεται στη συμμόρφωση με τους όρους της πώλησης, και ιδίως στους χρόνους παράδοσης (που ειδικά, για εποχικά είδη, ή για προϊόντα που συνδέονται με συγκεκριμένες περιόδους τους έτους, π.χ. εορτές, είναι εξαιρετικά σημαντικός), και στη συμφωνημένη ποιότητα και ποσότητα του εμπορεύματος.

   

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

   Στην πώληση εξ αποστάσεως μεγάλη σημασία έχει η επιστασία της παραγγελίας από αξιόπιστο ενδιάμεσο που ενεργεί εξ ονόματος και για λογαριασμό του αγοραστή.

    Ο ενδιάμεσος μπορεί να διενεργήσει και ένα προέλεγχο για την ύπαρξη και λειτουργία της εταιρείας του πωλητή.

    Σημαντικό είναι να καταρτιστεί μια σύμβαση μεταξύ αγοραστή και ενδιάμεσου, η οποία μπορεί να είναι σύμβαση έργου ή μεσιτείας, όπου θα ορίζονται οι υποχρεώσεις των δύο πλευρών και ο βαθμός ευθύνης του ενδιάμεσου σε περίπτωση που συστήσει στον αγοραστή μη αξιόπιστη εταιρεία ή διενεργήσει πλημμελή έλεγχό της.

    Σε τελική ανάλυση, μπορεί η αμοιβή του ενδιάμεσου να επιβαρύνει το τελικό κόστος του προϊόντος για τον αγοραστή, από την άλλη πλευρά, όμως, ο ενδιάμεσος μπορεί να τον εξασφαλίσει από πολύ σοβαρούς κινδύνους (εξαπάτησης, ελαττωματικότητας των προϊόντων, αδυναμίας χρήσης των προϊόντων, σε περίπτωση που χρειάζονται τεχνική υποστήριξη και αυτή, τελικά, δεν δίνεται από τον πωλητή, κ.α.), οι οποίοι θα προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες στον αγοραστή (ελαττωματικά προϊόντα που δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει, παρότι έχει ήδη καταβάλει το τίμημα, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εμπορικής φήμης κ.λ.π.).

 

   Στην Κίνα υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες μεσιτείας και επιστασίας παραγγελιών ελληνικών επιχειρήσεων σε κινεζικές.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες