reth_fortezza.jpg
 

 

 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ- ΕΕ
19/06/06

Σημαντικές αλλαγές δρομολογούνται στο εξωτερικό εμπόριο της Αλβανίας με τις 25 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μετά την πρόσφατη υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης και Σταθεροποίησης (SAA) της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ενωση, στο Λουξεμβούργο στις 12 Ιουνίου τ.ε.. Οσον αφορά ιδιαιτέρως θέματα εξωτερικού εμπορίου αυτά ρυθμίζονται από την λεγόμενη «Ενδιάμεση Συμφωνία - Interim Agreement» η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο τ.ε. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:

σταδιακή απελευθέρωση του εξωτερικού εμπορίου της Αλβανίας με τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως μέσω της σταδιακής μειώσεως δασμών τόσο από αλβανικής πλευράς όσο και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Συγκεκριμένα προβλέπονται:
(i) κατάργηση των δασμών για βιομηχανικά προϊόντα που εξάγει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ενωση καθώς και για βιομηχανικά προϊόντα ευρωπαϊκής προελεύσεως τα οποία εισάγονται στην Αλβανία. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν ένα ποσοστό 83% περίπου των βιομηχανικών προϊόντων ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες προβλέπεται σταδιακή μείωση των δασμών και συγκεκριμένα για μεταβατική περίοδο πέντε ετών προβλέπεται μείωση των εισαγωγικών δασμών που επιβάλλει η Αλβανία ως ακολούθως:
- μείωση 80% από την έναρξη εφαρμογής της «Ενδιάμεσης Συμφωνίας»
- μείωση σε ποσοστό 60% από 1ης Ιανουαρίου του πρώτου έτους της πενταετούς μεταβατικής περιόδου.
- μείωση σε ποσοστό 40% κατά το δεύτερο έτος της πενταετούς μεταβατικής περιόδου.
- μείωση σε ποσοστό 20% κατά το τρίτο έτος.
- μείωση σε ποσοστό 10% κατά το τέταρτο έτος ενώ κατά το πέμπτο και τελευταίο έτος καταργούνται τελείως οι εισαγωγικοί δασμοί για τα βιομηχανικά προϊόντα.

Οσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα η απελευθέρωση είναι περισσότερο λεπτομερειακή και κατατάσσει τα προϊόντα αυτά σε διάφορες ομάδες και κατηγορίες. Συγκεκριμένα τα αγροτικά προϊόντα κατανέμονται σε δύο μεγάλες υποκατηγορίες, τα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα και τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα. Στην πρώτη υποκατηγορία υπάγονται προϊόντα που προορίζονται για ευρεία κατανάλωση όπως πρώτες ύλες ή και προϊόντα που τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας, όπως φρούτα, λαχανικά, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα και άλλα. Τα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα αλβανικής προέλευσης μπορούν να εξάγονται στην Ευρωπαϊκή Ενωση χωρίς την επιβολή δασμών από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της «Ενδιάμεσης Συμφωνίας». Περαιτέρω διαπραγματεύσεις πρόκειται να διεξαχθούν, σύμφωνα με το άρθρο 14 της «Ενδιάμεσης Συμφωνίας» όσον αφορά το νέο καθεστώς εξαγωγής βοείου νωπού κρέατος από την Αλβανία προς τις αγορές των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα υπάρχει ειδικό «Πρωτόκολλο» στην «Ενδιάμεση Συμφωνία» το οποίο προβλέπει την σταδιακή απελευθέρωση των εισαγωγών και εξαγωγών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι άμεσες επιπτώσεις που θα έχει η απελευθέρωση του εμπορίου περισσότερο για το εμπορικό ισοζύγιο της Αλβανίας το οποίο θα επιβαρυνθεί σημαντικά από τις αθρόες εισαγωγές προϊόντων ευρωπαϊκής προελεύσεως στην αλβανική αγορά αλλά και τον έντονο ανταγωνισμό που θα αντιμετωπίσουν τα ομοειδή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών αναλυτών η κατάργηση των εισαγωγικών δασμών από αλβανικής πλευράς μόνο για το Β΄εξάμηνο τ.ε. προβλέπεται να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με απώλειες της τάξεως των 35 εκατομμυρίων ευρώ περίπου ενώ σε ετήσια βάση η επιβάρυνση αναμένεται να ανέλθει σε 70 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Η Αλβανική Κυβέρνηση προκειμένου να ελαχιστοποιήσει στο μικρότερο δυνατό βαθμό τις αρνητικές επιπτώσεις από την απελευθέρωση του εμπορίου προτίθεται να ενισχύσει οικονομικά τους χονδρέμπορους που προμηθεύονται κατευθείαν από τους αγρότες τα πρωτογενή αγροτικά προϊόντα τα οποία και οδηγούνται προς περαιτέρω επεξεργασία. Παράλληλα προτείνεται η στενότερη και συνεχής συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων ώστε να αντιμετωπισθεί κατά τον καλλίτερο δυνατό τρόπο ο εισαγόμενος ανταγωνισμός. Επίσης η Ενωση Αλβανών Βιομηχάνων ζητά από την κυβέρνηση της χώρας να προχωρήσει στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την προστασία της επιχειρηματικής κοινότητος της χώρας αλλά και της εγχώριας αγοράς. Συγκεκριμένα προτείνονται τα ακόλουθα:
- υιοθέτηση μέτρων για ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας και των διαδικασιών οι οποίες δυσχεραίνουν την λειτουργία και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
- βελτίωση της φορολογικής πολιτικής καθώς και των μηχανισμών που συνδέονται με την επιβολή και είσπραξη φόρων με παράλληλη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών ώστε αρκετές επιχειρήσεις να μην οδηγηθούν σε πτώχευση.

Το θετικό στοιχείο το οποίο συγκρατείται από το σύνολο όλων αυτών των αλλαγών που επίκεινται να πραγματοποιηθούν είναι οι πολλαπλές ωφέλειες που θα αποκομίσουν οι αλβανοί καταναλωτές στην πλειονότητά τους κυρίως λόγω της βελτίωσης της ποιότητος των προϊόντων και της παράλληλης μείωσης των τιμών σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες