reth_faros.jpg
 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ
24/03/08

Tίτλος
---------------------------
Τεχνολογία μικροκυμάτων για την καταπολέμηση παρασίτων και την ξήρανση των αγροτροφικών προϊόντων

Περίληψη
---------------------------
Μία Ιταλική ΜΜΕ με ειδίκευση στις εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας έχει αναπτύξει μια καινοτόμο τεχνολογία μικροκυμάτων για την καταπολέμηση παρασίτων & την ξήρανση των αγροτροφικών προϊόντων (ρύζι, χουρμαδιές, ξηροί καρποί, καλαμπόκι, σιτάρι & όσπρια). Είναι μια αποτελεσματική & οικολογική εναλλακτική λύση στις επισφαλείς, ρυπογόνες χημικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται αυτήν την περίοδο για την καταπολέμηση παρασίτων στην αγροτροφική βιομηχανία. Η ΜΜΕ ενδιαφέρεται για εμπορικές συμφωνίες με τις αγροτροφικές επιχειρήσεις ή για τεχνική συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

Περιγραφή
---------------------------
Οι παραδοσιακές τεχνικές απολύμανσης τροφίμων που βασίζονται στη χρήση των χημικών ουσιών μπορούν να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα υγείας μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης αλλά και μεταξύ των καταναλωτών, λόγω της αναπόφευκτης παρουσίας επιβλαβών υπολειμμάτων στα επεξεργασμένα προϊόντα.

Χάρη στην παγιωμένη τεχνογνωσία και την προσεκτική έρευνα για τα αποτελέσματα που προέρχονται από τη διηλεκτρική θέρμανση στις υπερευαίσθητες συχνότητες, μία Ιταλική ΜΜΕ έχει αναπτύξει μια καινοτόμο τεχνολογία μικροκυμάτων για να αντικαταστήσει τις τεχνικές που χρησιμοποιούν τον υποκαπνισμό με τοξικά αέρια (κυρίως μεθυλικό βρωμίδιο) εξοστρακισμένες από το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ.

Η τεχνολογία μικροκυμάτων μπορεί να εφαρμοστεί στα διαφορετικά είδη αγροτροφικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του ρυζιού, των χουρμαδιών, των ξηρών καρπών, του καλαμποκιού, του σίτου και των λαχανικών για την επεξεργασία της απολύμανσης ή/και της ξήρανσης, εξασφαλίζοντας ακεραιότητα των προϊόντων από την άποψη της συντήρησης, της γεύσης και των θρεπτικών ιδιοτήτων.

Οι επεξεργασίες μικροκυμάτων στηρίζονται στην απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας από τα μόρια ύδατος, που περιλαμβάνονται στα παράσιτα που μολύνουν τα υπό επεξεργασία τρόφιμα, η οποία μετασχηματίζεται σε θερμότητα με αποτέλεσμα το θάνατο των παρασίτων μέσα σε λίγα λεπτά.
Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα που μολύνουν τους βιολογικούς παράγοντες δεν επιζούν πέρα από μια ορισμένη θερμοκρασία αποκαλούμενη θανατηφόρα θερμοκρασία, γενικά μεταξύ 55°C και 60°C, η οποία μπορεί να επιτευχθεί γρήγορα μέσω της ακτινοβολίας μικροκυμάτων.

Μια από τις τεχνολογικές λύσεις που έχουν επινοηθεί από την επιχείρηση είναι μια δυναμική συσκευή για τις απευθείες επεξεργασίες. Είναι μια μορφωματική σήραγγα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε παραγωγικής ικανότητας, που αποτελείται από τα θωρακισμένα και ηλεκτρικά συνδεδεμένα στοιχεία που εξασφαλίζουν ένα συνολικά θωρακισμένο ηλεκτρομαγνητικό σύστημα. Κάθε μονάδα μελετάται κατάλληλα προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η διαδικασία αντήχησης και να επιτρέψει την θεραπεία πολλών προϊόντων.

Η ιδιαίτερη μορφωματική διαμόρφωση του συστήματος επιτρέπει την πλήρη ολοκλήρωσή της σε έναν προϋπάρχοντα κύκλο παραγωγής, χωρίς να επιφέρει μηχανικές/δομικές αλλαγές στη θέση εγκατάστασης.

Καινοτόμες πτυχές:
Αυτή η τεχνολογία μικροκυμάτων αποτελεί καινοτομία σε σύγκριση με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως, οι οποίες είναι γενικά μακροχρόνιες, επισφαλείς για τους φορείς που μολύνουν το περιβάλλον και όχι απόλυτα αποτελεσματικές.

Οι βελτιώσεις που αυτή η νέα τεχνολογία εισάγει είναι σημαντικές από την άποψη:
- Υψηλής αποτελεσματικότητας των απολυμάνσεων ενάντια σε όλα τα παράσιτα σε οποιοσδήποτε στάδιο της ζωής τους είναι.
- Ταχύτητας : η επεξεργασία διαρκεί λίγα λεπτά.
- Ασφάλειας για τους φορείς εκμετάλλευσης.
- Μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης.
- Συντήρησης και ακεραιότητας της ποιότητας των προϊόντων (γεύση και θρεπτικές ιδιότητες).
- Απουσίας τοξικών υπολειμμάτων στο επεξεργασμένο προϊόν.
- Αυτοματοποίησης της διαδικασίας.
- Συμμόρφωσης με τους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανόνες και με τις απαιτήσεις του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.
- Χαμηλότερου κόστους χάρη στην διαδικασία ταχύτητας.


Για περισσότερες πληροφορίες ...

Π.Ιγνατιάδης

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Τηλ: 2810 391954

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες