reth_limani_old2.jpg
 

 

 

 

Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
9/3/2016

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : OIK. 41607/8-3-2016 (ΑΔΑ 6Θ997ΛΚ-0Θ6)

 

             Η Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα του έργου για την ανάδειξη αναδόχου του έργου « Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Μcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια  του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα  Ρεθύμνης » προϋπολογισμού δαπάνης 94.380.26 € χωρίς το Φ.Π.Α 23%

Το έργο χωρίζεται σε 6 τμήματα και παρέχεται δυνατότητα υποβολής προσφορών για το σύνολο του έργου ή για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/Α/29-5-1-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Π.Δ. 60/2007.

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 30/3/2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :      ΔΕΥΤΕΡΑ  4/4/2016   ώρα 3:00 μ.μ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Oι συμμετέχοντες δεν έχουν δυνατότητα να αποσύρουν ή να ακυρώσουν προσφορά μετά την υποβολή της.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα, με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.

         

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής το ύψος της οποίας και ο χρόνος ισχύος καθορίζονται στην οικεία διακήρυξη .

 Αναλυτική διακήρυξη αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες