reth_night.jpg
 

 

 

 

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ «ΩΣ SCRAP» ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΔΜΥ/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ
29/02/2016

Κατακύρωση Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εργασιών Εκποίησης «ως SCRAP» Συγκεντρωμένων Υλικών στην ΑΔΔΜΥ/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ καθώς επίσης και του ηλεκτρονικού/ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλισμού παλαιού κτιρίου Σταθμού Β΄ που ευρίσκεται στο ΝΑΣΚΡΗ, τα οποία θα υποδειχτούν από την υπηρεσία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή.

Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Σ Η: 01/16

Έχοντας υπόψη :

α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ»,(ΦΕΚ 251Α/70).

β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών».

γ. Το Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», (ΦΕΚ 247Α/95) όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε από το Ν.3871/10 «Περί Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης»

δ. Τον Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (ΦΕΚ 141/10).

ε. Τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/95).

στ. Τον Ν.2522/97 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών».

ζ. Τον ΠΔ 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

η. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ L134/304-04/ Ευρ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

θ. Την Εγκύκλιο Υπ.Αν. Αρ.Πρ. Π1/1105 από 2-3-06.

ι. To ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Π/Θ Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από 10-7-2007).

ια. Την υπ’αρίθ. 249139//20-9-07 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Περί Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους ΥΦΕΘΑ».(ΦΕΚ 1929//24-9-07).

ιβ. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893(ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές.

ιγ. Την Εγκύκλιο Υπ.Οικ. Αρ.Πρ. 14873/395 από 4-4-06.

ιδ. Την ΠαΔ/ΓΕΝ 6-3/09.

ιε. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για την δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί << Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης>> και το Π.Δ 113/2010 <<Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22Α του Ν. 2362/1995(Α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010

ιστ. Τον Νόμο 736/48 «Περί Εκποιήσεως Αχρήστων Πλοίων και Υλικών»,όπως τροποποιήθηκε από το ΝΔ 64/68.

ιζ. Το Ν. 3978/11 «Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας».

ιη. ΕΜ Φ.604/7/281211/Σ.1211/14 ΑΠΡ 2014/ΓΕΝ/Ε1-Ι

ιθ. Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-03-14)

κ. Ν. 4281/14 (ΦΕΚ Α’ 160/08.08.14) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας , οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

κα. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β) ‘’Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων , Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης’’ , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

κβ. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-11) ‘’Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων , ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος’’ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κγ. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) ‘’Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ – ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής’’ που ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο την οδηγία-πλαίσιο 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα.

κδ. ΦΕΣ 65/16//28.01.16//ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΤΥΑΕΕ

κε. ΦΕΣ 608/16//01.02.16//ΚΕΦΝ/ΚΦ 1340

κστ. ΦΕΣ 130/16//23.02.16//ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΤΥΑΕΕ

κζ. ΑΔ Φ.608/01/Σ.38/04/02/16/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΤΥΑΕΕ(Διακήρυξη)

κη. Την Προσφορά της εταιρείας Α & Β Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε από 19-02-16

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1. Την κατακύρωση σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 23 του Π.Δ. 118/07 του Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εργασιών Εκποίησης «ως SCRAP» Συγκεντρωμένων Υλικών στην ΑΔΔΜΥ/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ καθώς επίσης και του ηλεκτρονικού/ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλισμού παλαιού κτιρίου Σταθμού Β΄ που ευρίσκεται στο ΝΑΣΚΡΗ , τα οποία θα υποδειχτούν από την υπηρεσία με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, στην εταιρεία:

<< Α & Β Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε, Εμπόριο Παλαιών Ανταλ/κών – Αυτοκ/των – Μηχανημάτων Μετάλ. Σιδήρων, Μεσαία Γέφυρα Μάνδρα, Αττικής Τηλ: 210-5555625, ΑΦΜ: 084198167, ΔΟΥ: Ελευσίνος FAX: 210 5555625 >>.

2. Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν είναι : Εκποίηση «ως SCRAP» Συγκεντρωμένων Υλικών στην ΑΔΔΜΥ/ΚΕΦΝ/ΔΕΚ καθώς επίσης και του ηλεκτρονικού/ηλεκτρολογικού/μηχανολογικού εξοπλισμού παλαιού κτιρίου Σταθμού Β΄ που ευρίσκεται στο ΝΑΣΚΡΗ , τα οποία θα υποδειχτούν από την υπηρεσία. Ο εργολάβος υποχρεούται όπως:

α. Παραλαμβάνει (αδειάζει ολοσχερώς) προς αποκομιδή, εκτός από το άχρηστο υλικό με εμπορεύσιμη αξία, κάθε μορφή αχρήστου υλικού, συμπεριλαμβανομένου και αυτού χωρίς εμπορεύσιμη αξία, το οποίο θα είναι εν αποθέσει σε ιδιαίτερο χώρο, κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας.

β. Για το άχρηστο υλικό, χωρίς εμπορεύσιμη αξία, δεν υποχρεούται σε καταβολή τιμήματος.

γ. Η μετέπειτα αξιοποίηση τους θα γίνεται από τον εργολάβο με εφαρμογή της σχετικής Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

δ. Τα εκποιούμενα υλικά θα παραδίδονται στον πλειοδότη, στη θέση και κατάσταση που είναι και ευρίσκονται, κατά την ημέρα της παραλαβής τους και δεν επιτρέπεται καμία απολύτως ένσταση του αγοραστού, κατά την παράδοση-παραλαβή, για την ακρίβεια της περιγραφής ή της καταστάσεως του υλικού.

ε. Ο πλειοδότης αγοραστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραλάβει όλο το καθοριζόμενο υπό εκποίηση άχρηστο υλικό και αν υπερβαίνει ή υπολείπεται συνολικά ή για κάθε είδος το προσδιοριζόμενο κατά προσέγγιση βάρος ή όγκο.

3. Ο εργολάβος υποχρεούται να παραλάβει τα εκποιούμενα υλικά από τη θέση που βρίσκονται, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει με δικά του μέσα / έξοδα και εργατικό προσωπικό, την παραλαβή των εκποιούμενων υλικών.

4. Το σύνολο της εργολαβίας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ / ανά τόνο (295,00 € / tn ).

5. Ο εργολάβος υποχρεούται όπως μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, από την παραλαβή του συνόλου των υλικών, καταβάλει στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) και Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ), εξ ημισείας, το συμφωνηθέν τίμημα των εκποιουμένων, αποστέλλοντας ταυτόχρονα μέσω τηλεομοιοτυπίας το καταθετήριο ανωτέρω ποσού στη ΚΕΦΝ/ΔΕΚ/ΤΥΑΕΕ Τηλ. 28210-82428. Στα ΜΤΝ – ΤΕΣ θα καταβάλλεται μόνο το συνολικό ποσό (άνευ χαρτοσήμου) που προκύπτει από την αξία των εκποιηθέντων ειδών.

6. ΜΤΝ και ΤΕΣ γνωστοποιήσουν σε ΚΕΦΝ και ΚΕΦΝ/ΔΕΚ την εξόφληση των υποχρεώσεων του πλειοδότη / αγοραστή προς αυτά (εξ ημισείας σε κάθε Ταμείο).

7. ΚΕΦΝ/ΔΕΚ υποχρεούται όπως γνωστοποιεί αμελλητί, σε ΚΕΦΝ, ΜΤΝ και ΤΕΣ το βάρος των εκάστοτε παραδοθέντων υλικών.

8. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα είναι ποσού τετρακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (442,50 €) δηλ. αξίας ίσης με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας της εκποίησης (30 tn Χ 295,00 € / tn = 8.850,00 €) και θα έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης , για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργολαβίας, μετά από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών και από την εκπλήρωση τυχόν άλλης συμβατικής υποχρέωσης και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της υπηρεσίας κατά του εργολάβου. Στη περίπτωση που δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σ’ αυτόν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α. Η κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού.

β. Οι συνέπειες της εφαρμογής της παραγράφου 1γ του άρθρου 9 σχετικού (κζ).

9. Η παράδοση των υλικών στον πλειοδότη γίνεται στον τόπο που βρίσκονται αυτά, μετά από επιμελή ζύγιση ή καταμέτρηση παρουσία της αρμόδιας επιτροπής. Στο πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής που θα συνταχθεί πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ότι ο πλειοδότης που παραλαμβάνει τα υλικά, είναι γνώστης των όρων της παρούσας, των σχετικών διαταγών και κειμένων διατάξεων καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του, σαν αγοραστής των εκποιουμένων. Η ακριβής μέτρηση του βάρους των προς εκποίηση υλικών θα εκτελεστεί με μέσα και μέριμνα του πλειοδότη παρουσία επιτροπής που θα ορισθεί από ΚΕΦΝ/ΔΕΚ.

10. Στο πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής που θα συνταχθεί πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται:

α. Ο αριθμός του Διαγωνισμού

β. Τα ζυγολόγια και τα δελτία αποστολής του πλειοδότη/αγοραστή(θα αποτελούν και αναπόσπαστο μέρος αυτών)

γ. Βεβαίωση του πλειοδότη / αγοραστή που παραλαμβάνει τα υλικά στην οποία να βεβαιώνεται ότι είναι γνώστης των όρων της παρούσας ανακοίνωσης – διακήρυξης, των σχετικών διαταγών και κειμένων διατάξεων καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις του, σαν αγοραστής των εκποιούμενων υλικών. Ένα (1) αντίτυπο του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής το οποίο θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο και από τον πλειοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, παραμένει στον ΚΕΦΝ/ΔΕΚ, από ένα (1) υποβάλλεται στα ΚΕΦΝ ,ΜΤΝ, ΤΕΣ και δύο (2) παραδίδονται στον πλειοδότη.

11. Με την ολοκλήρωση της παραλαβής του συνόλου των υλικών ο ανάδοχος εργολάβος θα εκδώσει συγκεντρωτικό Τιμολόγιο Αγοράς στο οποίο θα μνημονεύονται τα προαναφερόμενα Δελτία Αποστολής και θα περιλαμβάνει εκτός του συνολικού ποσού που πρέπει να αποδοθεί σε ΜΤΝ – ΤΕΣ και ποσοστό τέλους χαρτοσήμου 3,6% το οποίο θα αποδοθεί με μέριμνα του αναδόχου.

12. Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε πταίσμα αυτού ή του προσωπικού του, που τυχόν θα προκληθεί στο Δημόσιο ή σε τρίτους ζημία, ως και για, κάθε τυχόν ατύχημα που θα συμβεί σε αυτόν, στο προσωπικό του ή σε τρίτους από αιτία των ενεργειών ή παραλείψεών του. Υποχρεούται δε να τηρεί όλα τα από τις κείμενες διατάξεις και διαταγές της Υπηρεσίας, επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας. Τα εκποιούμενα, από της τελικής παραλαβής τους, υπεισέρχονται στη δικαιοδοσία των Τελωνειακών , Εφοριακών, Λιμενικών κλπ. αρμοδίων αρχών, για τα καθήκοντα της αρμοδιότητάς τους, ο δε πλειοδότης φέρει στο εξής τις ευθύνες του κυρίου, για τις τυχόν απώλειες ή φθορές των εκποιουμένων.

13. Ο εργολάβος μετά την υπογραφή της σύμβασης πρέπει να παραδώσει πίνακα προσωπικού που θα εργαστεί καθώς και των μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να του χορηγηθούν οι σχετικές άδειες. Επίσης οφείλει να υποβάλει κατάσταση προσωπικού ΙΚΑ (ή άλλου ιδρύματος κοινωνικής ασφάλισης). Στην περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού θα πρέπει να ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα (ΑΝ 376/36 ,Ν.2910/01 ,Ν.3386/05) καθώς και να υποβληθεί στην υπηρεσία αντίγραφο ποινικού μητρώου. Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια και υγιεινή του εργαζόμενου προσωπικού του Εργολάβου. Για λόγους ασφάλειας η υπηρεσία θα διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει την είσοδο στην περιοχή κατά κρίση της και για το σκοπό αυτό το προσωπικό του Εργολάβου θα υπόκειται στις αστυνομικές, λιμενικές και λοιπές διατάξεις του Πολεμικού Ναυτικού.

14. Σε περίπτωση που ο Εργολάβος δεν παραδώσει μέσα στις συμβατικές προθεσμίες τις εργασίες που κατακυρώθηκαν ή δεν ακολουθήσει τις οδηγίες οι οποίες περιγράφονται στην παρούσα ή δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής και ενδεχομένως κάποιου εξειδικευμένου Τεχνικού Συμβούλου του ΠΝ στα θέματα αυτά, - γεγονός το οποίο θα έχει σαν συνέπεια την απόρριψη των έργων που παρέχει από τις επιτροπές παραλαβών - η Υπηρεσία θα επιβάλλει τις κυρώσεις άνευ ετέρας σύμφωνα με τα άρθρα 18,20,23,26,27,28,32,33,34 και 39 του ΠΔ 118/07.

15. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας υποχρεούται εντός είκοσι εργασίμων (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας απόφασης ,για την υπογραφή συμβάσεως, να παραλάβει την προσωρινή εγγυοδοσία συμμετοχής προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού τετρακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (442,50 €) για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, αξίας ίσης με ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής αξίας της εκποίησης και να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

16. Για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης καθώς και οποιοδήποτε αποφάσεων που θα απαιτηθούν στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσης, εκ μέρους του Δ/ΚΕΦΝ εξουσιοδοτείται ο Διευθυντής ΚΕΦΝ/ΔΕΚ.

17. Περίληψη της παρούσης Απόφασης, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΝ www.hellenicnavy.gr , στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια «www.diavgeia.gov.gr» όπως και στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών www.acci.gr.

Η Συντάξας

Υποπλοίαρχος (Ε) Ε. Λιαρομάτη ΠΝ

Αντιπλοίαρχος (Ο) Δ. Παλάσκας ΠΝ

Διευθυντής ΚΕΦΝ/ΔΕΚ

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες