reth_limani.jpg
 

 

 

 

Ο.Ε.Β.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ: ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΣΒΕΕ
19/10/2016

Την Κυριακή 16/10/2016 , Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων Ελλάδος στην οποία συμμετείχαν οι αντιπρόσωποί μας  μαζί με τους αντιπροσώπους από  70 τοπικών και 30 κλαδικών Ομοσπονδιών, εκπροσωπώντας 140.000 εγγεγραμμένα μέλη (φυσικά πρόσωπα) .

Πρώτη δύναμη με την πλήρη πλειοψηφία του  50,7% και 27 από τις 51 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ αναδείχθηκε η Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση  Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ,που θα συγκροτηθεί σε σώμα την ερχόμενη Κυριακή με επικεφαλής τον συνάδελφο Γιώργο Καββαθά.

Η νέα διοίκηση έχει οριοθετήσει τις δράσεις για την επόμενη τριετία, αναφέροντας σχετικά  στην Γενική συνέλευση

Το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι ΜμΕ και οι αυτοαπασχολούμενοι μπορεί να χαρακτηριστεί απόλυτα εχθρικό με ότι συνεπάγεται από αυτό.

Θα γίνει προσπάθεια για

Δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικής προστασίας με τέτοιον τρόπο ώστε να μη μειωθεί περαιτέρω το ήδη γλίσχρο εισόδημά των ΜμΕ που έχουν πληγεί καίρια από την κρίση και, κατά συνέπεια να μην επιδεινωθεί περαιτέρω το ήδη χαμηλό επίπεδο διαβίωσής τους. Η διατήρηση αυτού του κοινωνικού στρώματος είναι πρωτίστως ζήτημα κοινωνικής συνοχής.

 

Όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος αλλά και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, όπως ακριβώς οι μισθωτοί. Ειδικότερα, ως προς το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας η βασική  θέση είναι ότι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 25.000 Ευρώ πρέπει να απαλλάσσονται πλήρως από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Επιπρόσθετα, και ως προς τον φόρο εισοδήματος και εφόσον πρόκειται για επιχειρήσεις χωρίς νομική προσωπικότητα – είναι, με άλλα λόγια, ατομικές επιχειρήσεις – αυτοί οι συνάδελφοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ακριβώς όπως οι μισθωτοί. Ειδικότερα, η φορολογία εισοδήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει το αφορολόγητο αλλά και την ίδια κλίμακα των φορολογικών συντελεστών. 

Πάγωμα των οφειλών και την άμεση μετατροπή τους σε χρόνο ασφάλισης για όλους τους οφειλέτες ενεργούς και μη. Η μόνη προϋπόθεση για να ισχύσει αυτό το μέτρο είναι η τακτική καταβολή των τρεχουσών εισφορών. Μετά το πέρας του ενεργού ασφαλιστικού βίου κάθε υποψήφιος συνταξιούχος θα έχει τη δυνατότητα είτε εξαγοράς – ολικής ή μερικής – του ασφαλιστικού χρόνου που «χρωστάει» είτε να του καταβληθεί μειωμένη σύνταξη ανάλογη προς τον ασφαλιστικό χρόνο στον οποίο αντιστοιχούν οι εισφορές που έχει καταβάλει.

Δημιουργία ενός Ταμείου Χρηματοδότησης των Αναγκών των Ελληνικών ΜμΕ, το οποίο θα παρακάμπτει τις συστημικές τράπεζες και θα συγκεντρώνει εκείνα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, που είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος αλλά και στη φύση των ΜμΕ.

Η ΟΕΒΕ.Ρεθύμνου συνεχίζει την συμπόρευση της με την ΓΣΕΒΕΕ, στην οποία είναι ενεργό μέλος και θα αγωνιστή στο πλευρό των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων του Ρεθύμνου και για τους συναδέλφους μας, αλλά και γιατί, χωρίς τις μικρές επιχειρήσεις δεν υπάρχει ανάπτυξη ούτε και Ελληνική κοινωνία.

                                                                                               Ρέθυμνο 19/10/2016

                                                                                                    Για την ΟΕΒΕΡ

Περπιράκης Κοσμάς Πρόεδρος                                         Παπαδάκης Ιωάννης Γεν. Γραμματέας

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες