reth_fortezza.jpg
 

 

 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
8/1/2018

Με Εγκύκλιο του ΕΦΚΑ δίδονται οδηγίες σχετικά με την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό των ασφαλιστικών οφειλών

Με την Εγκύκλιο καθορίζεται η διαδικασία, ποιοί μπορούν να ενταχθούν, ο αριθμός και το ύψος των μηνιαίων δόσεων και τα αρμόδια όργανα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπΆ αρ. 130060/27-11-2017 Απόφασης,  θεσπίζεται μια απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων έως 50.000 ¤, στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν. 4469/2017 -Εξωδικαστικός μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις.

Οι οφειλέτες με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς όλους τους πιστωτές (φορολογική διοίκηση, Κ.Ε.Α.Ο., πιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ) που ανέρχονται από 20.000 ¤ - 50.000 ¤  και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας τ του Ν. 4469/2017 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υπαγωγή τους στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η διαδικασία υποβολής ορίζεται στην υπΆ αριθ. 116821/25-10-2017 Απόφαση.

Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως 31/12/2018 ο οφειλέτης πρέπει να κριθεί βιώσιμος,  εφόσον πληροί σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017, και

β) Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8).

Παράδειγμα 1:

Οφειλέτης έχει συνολική οφειλή ύψους 32.250¤ (βασική οφειλή 27.780¤ και προσαυξήσεις 4.470¤). Το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που αφαιρείται ανέρχεται στο ποσό των 3.800¤.

Από τα οικονομικά του στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ειδικότερα, στην τελευταία χρήση του έτους 2016 έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 1.250¤, στη χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 10.800¤ και στη χρήση 2014 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 8.900¤.

Ο μέσος όρος των χρήσεων με τα μεγαλύτερα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων δηλαδή των χρήσεων 2015 και 2014 είναι 9.850¤ και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό των προαναφερόμενων i) και ii). Επομένως, για το λόγο της περίπτωσης (β) που περιγράφεται ως άνω προκύπτει ως αποτέλεσμα το ποσό 2,89 που είναι μικρότερο του οκτώ (8).

Κατόπιν των ανωτέρω, πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια α) και β) και συνάγεται ότι ο συγκεκριμένος οφειλέτης είναι βιώσιμος.

Παράδειγμα 2:

Οφειλέτης έχει συνολική οφειλή ύψους 25.000¤ (βασική οφειλή 23.235¤ και προσαυξήσεις 1.765¤). Το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που αφαιρείται ανέρχεται στο ποσό των 1.500¤.

Από τα οικονομικά του στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων, παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στις δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις. Συγκεκριμένα, στην τελευταία χρήση του έτους 2016 έχει αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 5.000¤, στη χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 500¤ και στη χρήση 2014 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 1.000¤.

Ο μέσος όρος των χρήσεων με τα μεγαλύτερα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων δηλαδή των χρήσεων 2015 και 2014 είναι 750¤ και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσό των προαναφερόμενων i) και ii). Επομένως, για το λόγο της περίπτωσης (β) προκύπτει ως αποτέλεσμα το ποσό 31,33 που είναι μεγαλύτερο του οκτώ (8).

Συνεπώς, δεν ικανοποιείται το κριτήριο β) και συμπεραίνουμε ότι ο συγκεκριμένος οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος.

Με την Εγκύκλιο δίδονται και λεπτομέρειες ποιά  οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη -νομικού προσώπου- λαμβάνονται υπόψη από τα φορολογικά έντυπα Ν και Ε3 και ποιοί κωδικοί, ανάλογα αν τηρούνται διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία.

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα τα δεδομένα προέρχονται από κωδικούς του Ε3

Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής  τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης πληροί τα κριτήρια δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 50 ¤ ανά πιστωτή. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θεσμικών πιστωτών (χρηματοδοτικοί φορείς, Δημόσιο, Φ.Κ.Α.) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120).

Εξαιρέσεις:

α) Για τους ιδιώτες πιστωτές ο αριθμός των δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24).

β) Οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου, των οποίων ο αριθμός των δόσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνούν τις έξι (6).

Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει τη ρύθμιση της οφειλής του σε δώδεκα (12) ή λιγότερες άτοκες δόσεις.

Για τον υπολογισμό του τελικού αριθμού δόσεων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Στην περίπτωση που:

> ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιημένου τρόπου αξιολόγησης βιωσιμότητας προκειμένου να κριθεί βιώσιμος ή/και

> η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν γίνεται δεκτή από τον οφειλέτη ή/και

> η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλλει αντιπροτάσεις διαφορετικές σε σχέση με την πρόταση τυποποιημένης λύσης,

εφαρμόζεται η τακτική διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού όπως αυτή περιγράφεται στην στην υπΆ αριθ. 116821/25-10-2017 Απόφαση.

Πηγή: oenet.gr

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες