reth_faros.jpg
 

 

 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ
20/5/2016

Το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών για το 2016 έχει ξεκινήσει. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Λόγω της μείωσης των διαθέσιμων κονδυλίων, φέτος ο χρόνος πρακτικής άσκησης θα είναι ένας μήνας (30 ημερολογιακές ημέρες) και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 1/6/2016 έως και 31/10/2016. Οι φοιτητές έχουν ήδη κληθεί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τις εταιρείες και τους φορείς που τους ενδιαφέρουν.

Στο πλαίσιο και της προηγούμενης συνεργασίας μας, θα σας παρακαλούσαμε να δώσετε και φέτος τη δυνατότητα σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης να αποκτήσουν μία μικρή αλλά σημαντική επαγγελματική εμπειρία. Οι περισσότεροι από τους εν λόγω φοιτητές θα οδηγηθούν σύντομα στην αναζήτηση εργασίας κι έχει αποδειχθεί ότι η πρακτική άσκηση τους βοηθάει σημαντικά, αφενός να αντιμετωπίσουν τις σπουδές τους με μεγαλύτερη ωριμότητα και αφετέρου να αποκτήσουν εμπειρία που θα τους βοηθήσει στη μετέπειτα  επαγγελματική τους πορεία. Ας συμβάλει ο καθένας όπως μπορεί έτσι ώστε να βοηθήσουμε τη νέα γενιά της πατρίδας μας που πλήττεται περισσότερο από όλους από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση. Είναι κρίμα οι νέοι έλληνες επιστήμονες να χάνουν την ελπίδα τους για απασχόληση στη χώρα μας και να στρέφονται αποκλειστικά στο εξωτερικό  με πολλές δυσμενείς συνέπειες για όλους.

Από την άλλη πλευρά, το όφελος είναι αμφίπλευρο, αφού και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν νέους ανθρώπους υψηλών προσόντων και δυνατοτήτων που σπουδάζουν σε ένα δραστήριο εκπαιδευτικό ίδρυμα, να δουν τις δεξιότητες που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να αποκτήσουν μέσω αυτών ένα δίαυλο αμφίδρομης επικοινωνίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι παραγωγικοί φορείς θα μπορούν να κάνουν τις υποδείξεις τους για πιθανή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει τις εξής σχολές μηχανικών:

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Παρακαλείσθε, λοιπόν, όπως προσφέρετε θέσεις πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης άμεσα μέχρι και τις 26 Μαΐου, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης ολοκλήρωσης όλων των απαιτούμενων διαδικασιών. Όπως πιθανόν γνωρίζετε, η σύζευξη φοιτητών-επιχειρήσεων/οργανισμών για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ: https://submit-atlas.grnet.gr/.

Όσοι φορείς δεν έχουν εγγραφεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, είναι πολύ εύκολο να το κάνουν, αφού υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες και στον παραπάνω ιστότοπο, ενώ κάποιες συνοπτικές οδηγίες επισυνάπτονται. Μετά την εγγραφή, η εταιρεία μπορεί να εισάγει στο σύστημα τις θέσεις που επιθυμεί. Αν δεν έχετε χρονικό περιορισμό (π.χ., εάν η εταιρεία κλείνει κάποιο διάστημα τον Αύγουστο) μπορείτε να ορίσετε ως διαθέσιμη τη θέση που προσφέρετε για όλο το διάστημα Ιούνιος-Οκτώβριος του 2016. Προσοχή, υπάρχουν εισαγωγές θέσεων στον σύστημα ΑΤΛΑΣ που είναι προηγούμενων ετών και θα πρέπει κανονικά να διαγραφούν ή να επικαιροποιηθούν από τις εταιρείες για να μην υπάρξουν παρανοήσεις και προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

Η διάρκεια της πρακτικής για κάθε φοιτητή θα πρέπει να οριστεί σε όλες τις περιπτώσεις στον ένα μήνα.  Αυτό σημαίνει ότι αν μπορείτε να απασχολήσετε έναν φοιτητή για τρεις μήνες, θα μπορούσατε να προσφέρετε τρείς (3) θέσεις σε διαφορετικές περιόδους, ξεκινώντας για παράδειγμα από τα μέσα Ιουνίου ως τα μέσα Σεπτεμβρίου και απασχολώντας τρεις διαφορετικούς φοιτητές στη σειρά. Προφανώς, εάν μπορείτε να απασχολήσετε ταυτόχρονα δύο φοιτητές, τότε οι προσφερόμενες θέσεις μπορούν να διπλασιαστούν για τη συγκεκριμένη περίοδο, κ.ο.κ. Οι συμβάσεις (εις τριπλούν) θα υπογραφούν πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας (μέσω e-mail ή τηλεφωνικά) πριν την τελική σύνδεση ενός φοιτητή με τη θέση που έχετε προσφέρει για την τελική επιβεβαίωση όλων των στοιχείων.

Τονίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς και επιχειρήσεις δεν έχουν καμία οικονομική υποχρέωση έναντι των φοιτητών που θα απασχολήσουν. Η αμοιβή και οι ασφαλιστικές τους εισφορές (ΙΚΑ) καλύπτονται πλήρως από τον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εσείς απλώς πρέπει να ορίσετε κάποιο στέλεχός σας, που θα είναι υπεύθυνος για τον κάθε φοιτητή και θα τον κατευθύνει κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, καθώς και τη συμπλήρωση ερωτηματολόγιο κατά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του κάθε φοιτητή για να καταγράψουμε την εμπειρία σας και τις υποδείξεις σας. Στόχος της πρακτικής άσκησης είναι η απασχόληση των φοιτητών να είναι όσο πιο ουσιαστική γίνεται και το δυνατόν πιο κοντά στο αντικείμενό των σπουδών τους.

Επισημαίνεται ότι, η τελική επιλογή των φοιτητών είναι ευθύνη του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και των καθηγητών που έχουν οριστεί ως επιστημονικοί υπεύθυνοι ανά σχολή και συνολικά για το ίδρυμα (για λεπτομέρειες δείτε: http://www.tuc.gr/6733.html).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Νίκη Μπανανή τηλεφωνικά ή με e-mail  ως εξής:

 

Κεντρικό Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Πολυτεχνείου Κρήτης

Τηλ: 28210 37452

e-mail:  nikininaba@yahoo.gr

web: http://www.tuc.gr/internships.html

Ωράριο Λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 08:15-15:30 & Δευτέρα απόγευμα: 17:30-20:30  

 

Ειδικά για τους φοιτητές της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, για τους οποίους η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα, οι εταιρείες μπορούν να επικοινωνούν για θέματα της Πρακτικής Άσκησης με τον κ. Ευάγγελο Πετράκη (τηλ. 28210 37608, vpetraki@mred.tuc.gr).

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες