reth_fortezza.jpg
 

 

 

 

ΟΑΕΔ: ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
21/10/2015

Την Τετάρτη 21/10/2015 θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr), του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του ΕΠΑΝΑ∆, η προ-δηµοσίευση της πρόσκλησης για το Πρόγραµµα Ενίσχυσης της Ρευστότητας και Στήριξης της Απασχόλησης. Η δηµοσίευση της τελικής πρόσκλησης θα γίνει µετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), η οποία αναµένεται να εκδοθεί εντός της προσεχούς εβδοµάδας, και η οποία επίσης θα αναρτηθεί στις παραπάνω ιστοσελίδες. Το νέο πρόγραµµα αφορά στην επιχορήγηση σε όλη την επικράτεια: (α) 9.000 νέων θέσεων εξηρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δηµιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 µέχρι και την 31η Αυγούστου 2015, (β) 3.700 πρώην εγγεγραµµένων ανέργων οι οποίοι δηµιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 µέχρι και την 31 Αυγούστου 2015. Οι βασικοί άξονες του προγράµµατος είναι: ΑΞΟΝΑΣ Α - «Επιχορήγηση Εργοδοτών για τη ∆ηµιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης», ∆ικαιούχοι: Το πρόγραµµα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα καθώς και σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις - ΚΟΙΝΣΕΠ (του Ν. 4019/2011) για τα µέλη τους. Αφορά σε επιχορήγηση νέων θέσεων εξαρτηµένης εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, οι οποίες δηµιουργήθηκαν από 01.01.2015 έως και 31.08.2015, ΑΞΟΝΑΣ Β - Ενίσχυση Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών , ∆ικαιούχοι: Πρώην εγγεγραµµένοι άνεργοι που έκαναν έναρξη δραστηριότητας κατά το χρονικό διάστηµα από 01.01.2014 έως και 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν κατά την ηµέρα υποβολής της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα. Προϋποθέσεις συµµετοχής: Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Να είχαν την ιδιότητα του ανέργου για οσοδήποτε χρονικό διάστηµα κατά το εξάµηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύµατος και ταυτόχρονα να µην ήταν απασχολούµενοι µε καθεστώς εξαρτηµένης ή µη απασχόλησης κατά την ηµέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύµατος, 2. Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, 3. Η έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ θα πρέπει να έχει πραγµατοποιηθεί από 01.01.2014 έως και 31.08.2015. Στο πρόγραµµα εντάσσονται ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και µέλος (µε την προϋπόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο): Οµόρρυθµης Εταιρίας (Ο.Ε.),  Ετερόρρυθµης Εταιρίας (Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθµο µέλος της,  Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και  Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.). Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στα 10.000,00 €, σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά των επιλέξιµων δαπανών (µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) που έχουν πραγµατοποιηθεί από την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητας µέχρι και την ηµεροµηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες