reth_limani_old3.jpg
 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΥΠΕΡ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
21/5/2015

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. που συστάθηκε με το Ν. 1804/88 (ΦΕΚ Α΄177/25.8.1988). Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ως άνω Νόμου, «2. Ως τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ. εγγράφονται υποχρεωτικά μετά τη λήψη του πτυχίου τους, όλοι οι πτυχιούχοι χημικών τμημάτων: α) των σχολών θετικών επιστημών των ελληνικών πανεπιστημίων, β) των ομοταγών ανωτάτων σχολών του εξωτερικού, γ) της παλιάς σχολής των φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 3. Ως τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ. εγγράφονται επίσης υποχρεωτικά οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος χημικών τμημάτων σχολών θετικών επιστημών ελληνικών ή ομοταγών αλλοδαπών πανεπιστημίων, εφόσον ασκούν το επάγγελμα του χημικού». Επομένως, η εγγραφή των Χημικών στην Ε.Ε.Χ. είναι υποχρεωτική.

 Επίσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 392/93 (ΦΕΚ 165/Α/27.9.1993) «Καθορισμός τρόπου εισοδήματος των εσόδων της Ένωσης Χημικών και της απόδοσής τους σΆ αυτήν», άρθρο 2 παρ. 1, «Οι συνδρομές οι οποίες εκάστοτε καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα κατά τις κείμενες διατάξεις και καταβάλλονται από τα τακτικά μέλη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) τα οποία παρέχουν εξαρτημένη εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, Οργανισμούς, Τράπεζες, Εταιρίες, Συνεταιρισμούς, ιδιώτες κλπ., παρακρατούνται από τις αποδοχές τους, από τους καταβάλλοντες αυτές εργοδότες τους, μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους και αποδίδονται στην Ε.Ε.Χ. μέχρι το τέλος του επομένου, από τότε που παρακρατήθηκαν, μηνός, μαζί με σχετική αναλυτική κατάσταση που θα αναγράφει τα ονοματεπώνυμα και τα πατρώνυμα των μελών της Ε.Ε.Χ. και τα παρακρατηθέντα ποσά των συνδρομών. Κατά την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου «Απαιτητές γίνονται οι ετήσιες συνδρομές από την επομένη της ημέρας του μηνός που υπάρχει υποχρέωση της απόδοσής τους ή καταβολής τους.». Κατά το άρθρο 4 του ως άνω ΠΔ οι καθυστερούμενοι πόροι της ΕΕΧ από οποιοδήποτε μέλος ή εργοδότη του εισπράττονται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., τίτλο είσπραξης της απαίτησης της ΕΕΧ μέσω των αρμοδίων Δημοσίων Ταμείων κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής περί προσδιορισμού οφειλής.

 Η καταβολή της συνδρομής των Χημικών προς την Ε.Ε.Χ. είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Ν. 1804/88 (ΦΕΚ 177Α/25.8.1988) και για την παρακράτησή της από τον εργοδότη και την απόδοσή της δεν απαιτείται η συναίνεση του Χημικού.

 Από το νομοθετικό αυτό πλαίσιο, προκύπτει ότι για κάθε νέα πρόσληψη πτυχιούχου χημικού τμήματος από κάποια επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή οφείλει να ζητάει από τον υποψήφιο εργαζόμενο βεβαίωση εγγραφής του στην Ένωση Χημικών και στη συνέχεια να προβαίνει στην παρακράτηση της συνδρομής του προς την Ένωση Χημικών από το μισθό του και στην απόδοσή αυτής στην Ένωση Χημικών.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες