reth_limani_old2.jpg
 

 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
18/2/2014

«Στις 4.11.2013 ο Βουλευτής Ηρακλείου Νότης Μαριάς κατέθεσε αναφορά σχετική κοινή επιστολή των Επιμελητηρίων της Κρήτης, αναφορικά με την αφαίρεση πόρων από την Κρήτη στο πλαίσιο αναθεώρησης του ΕΣΠΑ.

Στην κοινή επιστολή τα Επιμελητήρια της Κρήτης είχαν επισημάνει τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν σε επίπεδο υποδομών και ειδικά σε υποδομές που σχετίζονται με τη νησιωτικότητα και θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας.

Από τον τοπικό τύπο, έγινε γνωστό ότι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013, η Κρήτη «χάνει» κρίσιμα οδικά έργα συνολικού ύψους σχεδόν 200 εκατ.ευρώ – έργα μάλιστα που έχουν ενταχθεί από το 2011 και 2012 στο τρέχον Πλαίσιο – προς όφελος άλλων περιφερειών της χώρας.

Η κρητική επιχειρηματική κοινότητα συνεχίζει να τολμά και να επενδύει. Απόδειξη αυτού αποτελεί το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου και Υπηρεσιών», στο οποίο, αυτή τη στιγμή περισσότερες από 1.700 επιχειρήσεις έχουν καταθέσει επενδυτική πρόταση και ζητούν πάνω από 92 εκατομμύρια ευρώ δημόσια χρηματοδότηση, έναντι των 22 που έχουν εγκριθεί. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμη η μεταφορά κονδυλίων σε τέτοιες δράσεις δίνοντας ώθηση στην τοπική επιχειρηματικότητα, με αποτέλεσμα να αναστραφεί το σημερινό επενδυτικό κλίμα που έχει αποδυναμωθεί τα τελευταία χρόνια.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο Νότης Μαριάς ζήτησε απάντηση, ενέργειες και σχετική ενημέρωση.»

 

Απαντώντας στην ανωτέρω υπ’αριθ. 1383/12.11.2013 αναφορά του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Τομεάρχη Οικονομικών και Βουλευτή Ηρακλείου Νότη Μαριά, ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας απέστειλε την παρακάτω υπ’αριθ. 53286/2.12.2013 απάντηση:

 

«Σε απάντηση της παραπάνω αναφοράς, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κος Νότης Μαριάς και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ. 51308/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ 27199/21.11.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.

 

Σε ότι αφορά στα έργα που χωροθετούνται στην Περιφέρεια Κρήτης, η πρόταση Αναθεώρησης προβλέπει:

 

Α. Την μεταφορά δύο έργων από το ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013» στο Περιφερειακό Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», και ειδικότερα στον ¶ξονα 1 «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Περιφέρειας Κρήτης». Τα έργα αυτά είναι:

 

-          «Ολοκλήρωση έργων στην παράκαμψη Μαλλίων του νομού Ηρακλείου Κρήτης» προϋπολογισμού 10.500.000€ και

-          «Παράκαμψη ¶νω Βιάννου» προϋπολογισμού 13.000.000€.

 

Τα παραπάνω δύο έργα υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται ομαλά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Υπογραμμίζεται ότι, σε καμία περίπτωση η μεταφορά έργων μεταξύ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δεν συνεπάγεται την απένταξή τους με την έννοια της εγκατάλειψή τους, παρά αφορά σε διοικητική πράξη που τροποποιεί τα στοιχεία ένταξης του έργου. Τούτο εξάλλου έχει συμβεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις στο πλαίσιο της βέλτιστης χρήσης των κοινοτικών πόρων.

 

Β. Την μεταφορά δύο έργων στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο, καθώς δεν διαφαίνεται η εμπρόθεσμη ολοκλήρωσή τους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τα έργα αυτά είναι:

 

Α. «Γούρνες - Χερσόνησος», προϋπολογισμού 77.621.043 €.

Το έργο εντάχθηκε στο EΠ στις 10/06/2011 με προβλεπόμενη σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31/12/2015. Μέχρι σήμερα έχουν δηλωθεί δαπάνες ύψους 2.471.893 € που αντιστοιχούν στην προκαταβολή του έργου.

Β. «Αναβάθμιση και βελτίωση του οδικού τμήματος Πάνορμος - Εξάντης του Βόρειου Οδικού ¶ξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ) στο Ν.Ρεθύμνου» προϋπολογισμού 74.500.000€.

Το έργο εντάχθηκε στο EΠ στις 06/12/2012 με προβλεπόμενη σύμφωνα με την απόφαση ένταξης του έργου ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31/12/2015. Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, το έργο προβλέπονταν να συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του 2012, ωστόσο σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας της δημοπράτησης.

 

Παρά τις σημαντικές καθυστερήσεις στα δυο αυτά έργα, και όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στην 5η επιτροπή παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς τους από το τρέχον Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε αντίστοιχο Ε.Π. της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου, εφόσον πρόκειται για έργα τα οποία χωροθετούνται επί άξονα που εντάσσεται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών και είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Συνακόλουθα επισημαίνεται ότι, και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις έργων, η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των εργασιών δεν διαταράσσονται.

 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες