reth_faros.jpg
 

 

 

 

ΑΠΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΩΝ
9/1/2014

Πιο απλή γίνεται πλέον η διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών με τη νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013.

Για τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή μέσω του ηλεκτρονικού ERMIS-EUGO μια αίτηση – υπεύθυνη δήλωση όπου αναγράφονται:

Α) Το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του, εφόσον, δε, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώ­νεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση-δήλωση δη­λώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο) και επισυνά­πτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύ­πωση χάρτη) στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Β) Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζό­ντιας ιδιοκτησίας, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή, ελλείψει διαχειριστή ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή, ελλείψει κανονισμού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των συστεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων (εξαιρουμένων των ιδιοκτητών των λοι­πών χώρων- καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.

Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναλη­θής, ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και παύει η τυχόν ίδρυση και λειτουργία του καταστήματος.

Η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμό­δια όργανα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφε­ρόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από το δήμο.

Για τη χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει φωτοαντίγραφο της χορηγηθείσας προέγκρισης ή την βε­βαίωση που χορηγείται, κατόπιν αιτήσεως του, από το δήμο, η οποία εκδίδεται μετά την άπρακτη πάροδο των δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης ή αντίγραφο της Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο:

«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω υπεύθυνα ότι υπέβαλα αίτηση για τη χορήγηση προέγκρισης για την

ίδρυση καταστήματος………… (αναφέρεται το είδος του καταστήματος) στο Δήμο ……….. με αριθμό πρωτ……………

Επί της αιτήσεώς μου αυτής ο Δήμος δεν έχει μέχρι σήμερα αποφανθεί, ούτε έχει απαντήσει αρνητικά, και συνεπώς τεκμαίρεται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί».

Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας ο εν­διαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατό­τητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης στο δήμο, υπεύθυνες δηλώσεις του ενδιαφερομένου, του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού και του υγειονομικώς και αγορανομικώς υπευθύνου του Καταστήματος λια­νικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (ανάλογα με την περίπτωση). Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται αυτοδικαίως.

Δεν απαιτείται χορήγηση προέγκρισης από τον οικείο δήμο για την ίδρυση Κ.Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών εφόσον:

α) Πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδι­αφέροντος που θα ασκηθεί εντός άλλου Κ.Υ.Ε., για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

β) Πρόκειται για τις δραστηριότητες 18, 19 του άρ­θρου 1.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες