reth_faros.jpg
 

 

 

 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
18/12/2013

Καταργείται η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης, του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και του εγγράφου που αποδεικνύει τη σύναψη ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στις διοικητικές διαδικασίες εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων και αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 

Επίσης, καταργείται η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης και του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία εγγραφής των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων και αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. 

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις προς αντικατάσταση των ανωτέρω πιστοποιητικών υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004.  Το σύνολο του πληροφοριακού υλικού που αφορά στην παρούσα εγκύκλιο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.ydmed.gov.gr ) στη θέση: Διοικητική Μεταρρύθμιση-Απλούστευση  Διαδικασιών.  

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες