reth_fortezza.jpg
 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΤΕΑΝ
13/11/2012

 

Αναδιάρθρωση των δανείων που έχουν χορηγηθεί με εγγύηση ΕΤΕΑΝ προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών κα Δανείων καθώς επεκτείνεται η αποπληρωμή τους μέχρι το Μάιο του 2014.

Η ακριβής επιμήκυνση θα συμφωνείται με τον κάθε δανειολήπτη. Μέχρι σήμερα αυτό απαγορευόταν από τον κανονισμό του ΕΤΕΑΝ ενώ η κοινή υπουργική απόφαση, η οποία ήδη έχει υπογραφεί, βρίσκεται σε συμφωνία με εγκύκλιο της ΤτΕ και θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο Νοέμβριο.

Επιπλέον το υπουργείο ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα για χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις. Μειώνεται ο συντελεστής μόχλευσης κεφαλαίων που θα αφορά σε κονδύλια ύψους 300 εκατ. ευρώ σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και όλες τις τράπεζες τα οποία παρέμεναν αναξιοποίητα στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας για τη χρηματοδότηση δράσεων που είχαν προκηρυχθεί το 2011.

Αποδεσμεύονται λοιπόν 170 εκατ. ευρώ από αυτά τα προγράμματα και με αυτά τα κονδύλια προκηρύσσεται νέο πρόγραμμα για χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης από όλες τις τράπεζες που θα ενδιαφερθούν. Σημειώνεται ότι πρόκειται για δάνεια κεφαλαίου κίνησης ενώ τα υφιστάμενα προγράμματα αφορούν μόνο επενδυτικού χαρακτήρα πιστώσεις.

Ακόμη, μειώνεται ο συντελεστής μόχλευσης στο Ένα προς Ένα. Αυτό σημαίνει ότι για τα 170 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα από το ΕΣΠΑ οι τράπεζες θα προσφέρουν άλλα 170 εκατ. ευρώ ώστε τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις να φτάσουν μέσα από αυτό το πρόγραμμα στα 340 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό η επιδότηση επιτοκίου θα διαμορφωθεί στο 50% προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δηλαδή, το δάνειο στο μέρος που προέρχεται από τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ θα είναι άτοκο και άρα στην πράξη ο δανειολήπτες θα επιβαρύνεται με το μισό επιτόκιο από το ισχύον στην αγορά.

Τα υπόλοιπα 130 εκατ. ευρώ του ταμείου επιχειρηματικότητας, οι ίδιες οι τράπεζες έκριναν πως μπορούν να απορροφηθούν και παραμένουν διαθέσιμα στα υφιστάμενα προγράμματα για τα οποία επίσης ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώνεται στο ένα προς ένα προκειμένου να επιταχυνθεί η απορρόφησή τους. Ανάλογα με την πρόοδο το πρόγραμμα ενδέχεται να επεκταθεί στο μέλλον.

Το ΕΤΕΑΝ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες προκειμένου να καθοριστούν όλα τα χαρακτηριστικά του προγράμματος. Γενικά, πάντως για τα κεφάλαια κίνησης συζητείται να έχουν ανακυκλούμενα όρια και χρονική διάρκεια που δεν θα υπερβαίνει τα 5 χρόνια με δόσεις ίσες ή άνισες.
Η ενεργοποίηση του νέου προγράμματος θα γίνει με τροπολογία η οποία είναι ήδη έτοιμη και θα προωθηθεί άμεσα στη Βουλή.

Επιπλέον προχωρά το πρόγραμμα εγγύησης για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, το οποίο ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο και τίθεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή καθώς εκδόθηκαν και οι σχετικοί οδηγοί ενώ είναι πολλές οι τράπεζες που έχουν ενταχθεί σε αυτό.

Το ΕΤΕΑΝ, από ιδρύσεώς του, έχει χορηγήσει εγγυήσεις ύψους 4,5 δισ. ευρώ για δάνεια ύψους 5,5 δισ. ευρώ σε περίπου 65.000 επιχειρήσεις. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας ορισμένες επιχειρήσεις που υπολογίζονται στο 17% του συνόλου αδυνατούν να εξυπηρετήσουν την αποπληρωμή των δανείων. Υπολογίζεται ότι μέχρι το Μάιο του 2014, ημερομηνία λήξεως των ομολόγων του ΕΤΕΑΝ, οι εγγυήσεις που έχουν ήδη καταπέσει και θα καταπέσουν θα φτάσουν συνολικά στα 670 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα είναι 150 εκατ. ευρώ οι καταπτώσεις.

Με το προηγούμενο καθεστώς οι εγγυήσεις που κατέπιπταν καταβάλλονταν στις τράπεζες με ομόλογα τα οποία αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους και με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή ορίστηκε ότι οι τράπεζες θα αποζημιώνονται με μετρητά .

 

Τέλος για την αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών προβλημάτων. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' Οίκον επειδή υπάρχει απορροφητικότητα θα μειωθούν έως και 50% τα δικαιολογητικά, σε συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας, για να γίνει η απόδοσή του ακόμη μεγαλύτερη.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες