reth_fortezza.jpg
 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
04/11/2011

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΣΥΝ-ΕΡΓΩ του Ε.Π. Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013», ενδιαφέρεται να προμηθευτεί φωτοαντιγραφικό χαρτί διαστάσεων Α4 και Α3, καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Προμηθευτών του Επιμελητηρίου μας, στην κατηγορία «Εμπορία χαρτικών και αναλωσίμων ειδών γραφείου», να καταθέσουν τις προσφορές τους.

1.- ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
Εκατόν πενήντα (150) δεσμίδες των πεντακοσίων (500) φύλλων χαρτί φωτοαντιγραφικό, λευκό, διάστασης Α4 και βάρους 80 g/m2.
2.- ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαμηλότερη συνολική τιμή.
3.- ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές, στις οποίες πρέπει να αναγράφεται ότι αφορούν στο έργο ΣΥΝ-ΕΡΓΩ του Ε.Π. Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013», κατατίθενται στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, εξωτερικά του οποίου πρέπει να αναγράφεται η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ», το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14:00
4.- ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Επτά ημέρες από την παραγγελία.
5.- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Δεκαπέντε ημέρες από την παραλαβή του χαρτιού και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.
6.- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: Στην καθαρή αξία του τιμολογίου κατά την εξόφληση θα διενεργηθούν οι εξής κρατήσεις: α) προκαταβολή φόρου εισοδήματος 4%, β) υπέρ ΜΤΠΥ 3, 072%.

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες