reth_limani_old.jpg
 

 

 

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
08/04/05

Οι νέες οδηγίες του ICC σε ζητήματα μάρκετινγκ και διαφήμισης όσων
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα.

Οι οδηγίες του ICC καλύπτουν τη χρήση του τηλεφώνου, των SMS / ΜΜS, του
ψηφιακού ραδιοφώνου και της τηλεόρασης ως νέα μέσα μάρκετινγκ για τα
προϊόντα παγκοσμίως
- Το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC) δημοσίευσε τις νέες ενημερωμένες
οδηγίες για τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων στο μάρκετινγκ και τη
διαφήμιση, που εξετάζουν τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ψηφιακών
μέσων και τις άλλες τεχνολογίες. Οι οδηγίες αυτές, που προετοιμάστηκαν από
την Επιτροπή Μάρκετινγκ και Διαφήμισης του ICC, καλύπτουν τη χρήση του
τηλεφώνου, τη χρήση των SMS/MMS, του ψηφιακού ραδιοφώνου και της τηλεόρασης,
ως νέα μέσα του μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων παγκοσμίως.
Ο John Manfredi, Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ και Διαφήμισης του ICC
και Αντιπρόεδρος της Gillette εξήγησε: "Οι νέες οδηγίες καταδεικνύουν την
ανταπόκριση του ICC στο να ενημερώσει για τις τρέχουσες με γρήγορο ρυθμό
εξελίξεις στον τομέα των ηλεκτρονικών μέσων. Καθώς τα ηλεκτρονικά μέσα
αλλάζουν και νέα ζητήματα προκύπτουν, το ICC θέλησε να παράσχει το ηθικό
πλαίσιο που απαιτείται από τις επιχειρήσεις για να αυτορυθμίσουν τις
προσπάθειές τους στη διαφήμιση και το μάρκετινγκ. Οι νέες ενημερωμένες
οδηγίες, που για πρώτη φορά εκδόθηκαν το 1996, είναι χρήσιμες στις
επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, σε όλους τους τομείς, σε όλο τον κόσμο."
Οι νέες οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντική καθοδήγηση σχετικά με τη διαφήμιση
στα παιδιά - μια γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά μέσω διαδικτύου - και
υποστηρίζουν τη βασική αρχή ότι οι διαφημιστές και οι έμποροι γενικά δεν
πρέπει να εκμεταλλεύονται την απειρία ή την ευπιστία των παιδιών.
Ο Anders Stenlund, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ και Διαφήμισης και
Διευθυντής της Συνομοσπονδίας των Σουηδικών Επιχειρήσεων, είπε: "Οι
επιχειρήσεις θεωρούν ότι η αυτορύθμιση πρέπει να συνδυαστεί με νομικούς, σε
εθνικό επίπεδο, φραγμούς, για να προστατέψουν αποτελεσματικά τους χειριστές
διαδικτύου."
Μιλώντας εξ ονόματος της παγκόσμιας επιχειρηματικής κοινότητας, το ICC
υποστηρίζει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για τις νέες τεχνολογίες στο σημερινό,
συνεχώς μεταβαλλόμενο, περιβάλλον επικοινωνιών, απαιτεί παγκόσμιες και
ευέλικτες απαντήσεις σε ρυθμιστικά ζητήματα σχετικά με το θέμα των
εμπορικών μηνυμάτων, που να αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.
Ο Oliver Gray, Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του ICC για την αναθεώρηση του
κώδικα και Γενικός Διευθυντής του European Advertising Standards Alliance
(EASA) ανέφερε: "Πιστεύουμε ότι οι νέες οδηγίες εξηγούν σαφώς το πώς πρέπει
να εκτελούνται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαφήμισης και
έχουν εναρμονιστεί με εκείνες που αναθεωρούνται αυτήν την περίοδο στις
συζητήσεις της Ε.Ε. σχετικά με την οδηγία για την τηλεόραση χωρίς σύνορα."
Οι κώδικες και οι κανόνες του ICC καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών
θεμάτων και απεικονίζουν την προτίμηση της επιχείρησης στους
αυτορυθμιστικούς κανόνες. Οι οδηγίες αυτές ενημερώθηκαν από εμπειρογνώμονες
πολλών χωρών. Πολλές οργανώσεις συνέβαλαν στην αναπροσαρμογή των οδηγιών. Το
αποτέλεσμα είναι ένα διεθνές, εργαλείο αυτορύθμισης που μπορεί να εφαρμοστεί
από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και να διασφαλίσει τη διαφάνεια του
ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και διαφήμισης.
Ο Deline Beukes, Εκτελεστικός Δευθυντής της Διαφημιστικής Αρχής Προτύπων της
Νότιας Αφρικής σχολίασε: "Οι κανόνες είναι πολύ σχετικοί με το
νοτιοαφρικανικό πλαίσιο και καταδεικνύουν το χρήσιμο ρόλο του ICC στην
ανάπτυξη των συνολικά αποδεκτών προτύπων για τη διαφήμιση και το
μάρκετινγκ."
Οι αναθεωρημένες οδηγίες του ICC στοχεύουν:
-να αυξήσουν τη δημόσια εμπιστοσύνη ως προς το διαφημιστικό υλικό που
παρέχεται μέσω των νέων τεχνολογιών και ότι είναι νόμιμο, κόσμιο και τίμιο.
-να εξασφαλίσει το μέγιστο της ελευθερίας της έκφρασης για τους διαφημιστές
και τους εμπόρους.
-να ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για κυβερνητικές ή/και διακυβερνητικές
νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονισμούς
-να ικανοποιήσει τις λογικές προσδοκίες των καταναλωτών για προστασία των
προσωπικών δεδομένων.
Το περιεχόμενο περιλαμβάνει θέματα για:
-Διαφήμιση στα παιδιά
-Σεβασμό των κοινωνικών ομάδων
-Συλλογή δεδομένων
-Εκούσιες εμπορικές επικοινωνίες
-Σεβασμός των πιθανών ευαισθησιών ενός παγκόσμιου κοινού.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Fatma Ben Fadhl
Επιτροπή Μάρκετινγκ και Διαφήμισης ICC
Τηλ. (+ 33)1.49.53.29.75
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fbl@iccwbo.org

Για την ηλεκτρονική έκδοση της οδηγίας :
http://www.iccwbo.org/home/statements_rules/rules/2004/Guidelines-on-Marketing-and-Advertising-using-Electronic-Media.asp


 

 

ON LINE Σύμβουλος/Επικαιρότητα


 


 

 

 powered by HOTSoft.gr
ίντερνετ, δίκτυα & τηλεπικοινωνίες